Mục tiêu chương trình:

  • Xây dựng và mở rộng vốn từ cho trẻ.
  • Luyện tập khả năng diễn đạt ý, nội dung đầy đủ, rõ nghĩa thông qua các kiểu câu ngắn gọn.
  • Xây dựng và hình thành phong cách nói có ngữ điệu , có cảm xúc.
  • Trang bị và phát triển sự tự tin, chủ động, làm chủ các tình huống trong giao tiếp.
  • Phát triển sự linh hoạt, nhạy cảm của các giác quan. Khơi gợi khả năng cảm nhận, tưởng tương để hình thành nền tảng tư duy ở bên trong về những vấn đề trẻ muốn diễn đạt bằng ngôn ngữ bên ngoài.
  • Tập cho trẻ khả năng nói hết nội dung một vấn đề bằng chuối câu  liên tiếp thông qua các cuộc hội thoại vừa phải.
ngon-ngu-noi-nen-tang-11

Các chủ đề trong khóa học phát triển ngôn ngữ nền tảng cho trẻ từ 3 đến 4 tuổi

[table id=15 /]

Chương trình đào tạo khóa học ngôn ngữ nền tảng cho trẻ từ 3 đến 4 tuổi là chương trình hợp tác đào tao của Học viện ngôn ngữ tới các trường mầm non.

Tư Vấn Chương Trình Học