Lịch khai giảng

2979

I. Lớp tự tin giao tiếp (7-14 tuổi): https://goo.gl/F3Djiz

Địa Điểm Thời Gian  Lịch Khai Giảng
Lê Đại Hành Dựa trên kết quả kiểm tra đầu vào.
Hoàng Đạo Thúy Dựa trên kết quả kiểm tra đầu vào.

II. Phát triển ngôn ngữ nói (7-14 tuổi)

Địa Điểm Thời Gian Lịch Khai Giảng
Lê Đại Hành Dựa trên kết quả kiểm tra đầu vào.
Hoàng Đạo Thúy Dựa trên kết quả kiểm tra đầu vào.

III. Phát triển Ngôn ngữ nói mạch lạc (lứa tuổi mầm non 3-6 tuổi)

Địa Điểm Học Thời Gian Lịch Khai Giảng
Hoàng Đạo Thúy Dựa trên kết quả kiểm tra đầu vào.
Lê Đại Hành Dựa trên kết quả kiểm tra đầu vào.

IV. Rèn luyện kỹ năng tập trung:

Địa Điểm Học Thời gian học Lịch Khai Giảng
Hoàng Đạo Thúy Dựa trên kết quả kiểm tra đầu vào.
Lê Đại Hành Dựa trên kết quả kiểm tra đầu vào.
reg-now

Khóa ngôn ngữ 7-14 tuổi

Khóa ngôn ngữ 3-5 tuổi

Khóa kỹ năng tập trung

  • Số 1 Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Hà Nội.
  • CSKH: 0902289116
  • Học tại: Tầng 7, TTTM Vân Hồ, 51 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng
  • CSKH: 0902289116

Tin tức mới nhất bởi CleverKids