Để các bậc phụ huynh hiểu rõ được những lý do cần học Ngôn ngữ nói tiếng Việt dành cho trẻ em Việt Nam, chúng tôi đã chia thành các phần nhỏ để quý phụ huynh hiểu được tầm quan trọng, những gì con bạn sẽ đat được, những gì CleverKids sẽ làm.

  1. Vì sao ngôn ngữ nói quan trọng?

2. Tại sao con bạn vẫn chưa nói được tốt?

3. Phương pháp dạy và học tại CleverKids đáp ứng như thế nào?