bàn về kết cục việc cứu lầm nhân vật phản diện

 • Reads 865,991
 • Votes 84,737
 • Parts 123

Complete, First published Sep 06, 2020

Bạn đang xem: bàn về kết cục việc cứu lầm nhân vật phản diện

Table of contents

 • Fri, Aug 26, 2022

 • Quyển 1: Gặp gỡ. Chương 1: Mỹ nhân áo đỏ

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q1. Chương 2: Phương pháp loại trừ

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q1. Chương 3: Trời sinh không tồn tại nước mắt

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q1. Chương 4: Thoát ngoài Địa Ngục

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q1. Chương 5: Đáp án sai lầm

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q1. Chương 6: Sự thiệt sau màn

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q1. Chương 7: Thuốc tắm kinh hồn

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q1. Chương 8: Trị liệu tâm lý

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q1. Chương 9: Nhiếp thị Độc Kinh

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q1. Chương 10: Người thầy thì thầm lặng

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q1. Chương 11: Tố hóa học tâm lý

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q1. Chương 12: Châm cứu giúp trị liệu

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q1. Chương 13: Sa đọa trở nên ma

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q1. Chương 14: Tay nâng lược chải

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q1. Chương 15: Bế Tắc mật của nước mắt

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q1. Chương 16: Cảnh Địa Ngục

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q1. Chương 17: Suốt đời khó khăn quên

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q1. Chương 18: Nguy cơ đập phá sản

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q1. Chương 19: Cổ Vương Tây Lâm

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q1. Chương 20: Tự nhấc lên giường

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q1. Chương 21: Bái tế sư tổ

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q1. Chương 21: Bái tế sư tổ

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q1. Chương 22: Yêu nghiệt khuynh thành

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q1. Chương 23: Huyễn cổ căn vặn tình

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q1. Chương 24: Sinh lý vệ sinh

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q1. Chương 25: Trong lòng đem quỷ

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q1. Chương 26: Cổ lan tình

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q1. Chương 27: Người căn nhà ngủ lại

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q1. Chương 28: U Hỏa Hắc Liên

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q1. Chương 29: Hộp mộc cũ kỹ

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q1. Chương 30: Sinh nhật mừng rỡ vẻ

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q1. Chương 31: Trúc Cơ căn vặn trời

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q1. Chương 32: Lời hứa nhập đời

  Fri, Aug 26, 2022

 • Quyển 2: Điên cuồng. Chương 33: Mười năm một mộng

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 34: Vô tình đạo tâm

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 35: Nghiêng trời chéo đất

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 36: Thanh Loan ước nguyện

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 37: Phá trận sương độc

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 38: Kỳ độc mãn tính

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 39: Dã tâm tham ô lam

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 40: So nghệ thuật diễn

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 41: Huynh đệ tiến công hổ

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 42: Hướng dẫn viên du ngoạn sáng sủa giá

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 43: Di tích Mặc Uyên

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 44: Tâm tư rối bời

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 45: Trận pháp thượng cổ

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 46: tàn ác Mộng Phệ Tâm

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 47: Chân tướng mạo chiêm bao cảnh

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 48: Đá quý mỹ lệ

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 49: Học tài nấu nướng nướng

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 50: Ngọn lửa dục vọng

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 51: Danh sách lễ phẩm và bái thiếp

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 52: Một cặp trời sinh

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 53: Đọc truyện trước lúc ngủ

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 54: Hội hoa Nam Hải

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 55: Tỉnh táo hồ nước đồ

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 56: Tiếng tiêu xài động tình

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 57: Dòng huyết buôn bán ma

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 58: Mây thâm tan đi

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 59: Nhìn nhập đạo tâm

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 60: Học thuyết láo lếu loạn

  Xem thêm: thế thân truyện

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 61: Mệnh của phàm nhân

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 62: Công Đức Kim Quang

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 63: Cơ duyên may mắn

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 64: Thí nghiệm thất bại

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 65: Hạt tương tự hi vọng

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 66: Phạm nên sai lầm

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 67: Nước chảy đá mòn

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 68: Dược liệu rơi rụng tích

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 69: Kiềm chế dục vọng

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 70: Dạy học tập chỉ bảo

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 71: Bài thực hiện trả mỹ

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 72: Đề bài xích toi mạng

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 73: Lễ vật tăng hôn

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 74: Cánh bướm báo thù

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 75: Xé nát nhừ vận mệnh

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 76: Phượng Hoàng Niết Bàn

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q2. Chương 77: Vạch trần chân tướng

  Fri, Aug 26, 2022

 • Quyển 3: Niết Án. Chương 78: Vạn ngọn Hồn Đăng

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q3. Chương 79: Lần nữa xuyên qua

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q3. Chương 80: Mỹ nhân nhập lòng

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q3. Chương 81: Gặp lại phiên nữa

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q3. Chương 82: Tình cảm quấn quýt

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q3. Chương 83: Độ khó khăn của nhiệm vụ

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q3. Chương 84: Thiếu phái đẹp áo đỏ

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q3. Chương 85: Chính nhân quân tử

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q3. Chương 86: Mười tư mon hai

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q3. Chương 87: Mỹ nhân bóng xà

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q3. Chương 88: Vạch trần sơ hở

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q3. Chương 89: Ma Chướng Ô Uế

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q3. Chương 90: Dũng khí giãy giụa giụa

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q3. Chương 91: Lựa lựa chọn phán quyết

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q3. Chương 92: Khổng Tước vàng kim

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q3. Chương 93: Có tía lựa chọn

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q3. Chương 94: Lưỡi dao tru tâm

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q3. Chương 95: Giá trị nghiên cứu

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q3. Chương 96: Lệnh bài xích Phượng Hoàng

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q3. Chương 97: Hiểu lầm ck chất

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q3. Chương 98: Nỗ lực hiểu sách

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q3. Chương 99: Hồi ức của Mặc Uyên

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q3. Chương 100: Lựa lựa chọn ưu tiên

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q3. Chương 101: Hiệu ngược giao phó tiếp

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q3. Chương 102: Trăm núi ngàn sông

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q3. Chương 103: Quy Đan vạn năm

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q3. Chương 104: chặn thần hồn

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q3. Chương 105: Chiến dịch Phục Ma

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q3. Chương 106: Đáp án của nhiệm vụ

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q3. Chương 107: Thẳng thắn với nhau

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q3. Chương 108: Gian lận nhập nhiệm vụ

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q3. Chương 109: Ma triều đột kích

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q3. Chương 110: Tiên Linh hòn đảo chủ

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q3. Chương 111: Hào quang đãng hero chính

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q3. Chương 112: Cảm giác mông lung

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q3. Chương 113: Sai lầm của Hệ Thống

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q3. Chương 114: Báo toàn năng lượng

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q3. Chương 115: Nhân vật phản diện tàn ác

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q3. Chương 116: Nguyện vọng của Thanh Loan

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q3. Chương 117: Hãy phanh đôi mắt ra

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q3. Chương 118: Thế giới tân sinh

  Fri, Aug 26, 2022

 • Q3. Chương 119: Đại kết cục

  Fri, Aug 26, 2022

 • Phiên ngoại: Những mẩu chuyện nhỏ

  Fri, Aug 26, 2022

  Xem thêm: hôn thê là trẻ con

 • Giải đáp vướng mắc (yêu cầu sẵn sàng não)

  Fri, Aug 26, 2022

Tên truyện: Án luận kết viên cứu giúp lầm hero phản diện 
  Tác giả: Phượng Vũ Niết 
  Thể loại: Ngụy xuyên thư khối hệ thống - Thanh thủy - Bối cảnh u tối & ngược - Cứu rỗi thương nhau - Hỗ sủng - Công từng bị xay thực hiện 0 - Hắc hóa cuồng loạn Hotgirl công x Yêu chiều công, thiên sứ đại phu thụ
  Nhân vật chính: Việt Vô Hoan x Tống Thanh Thời
  Nhân vật phụ: An Long, Bạch Tử Hạo, Thanh Loan, Khổng Mộ Hoa,...
  Tình trạng: Hoàn (119 chương + 1 phiên ngoại)
  
  WARNING: Đây là 1 cỗ truyện tuy nhiên công đem vượt lên trên khứ đặc biệt u tối, hiểu rưng rức lòng, sau công trở nên kẻ điên hiểu càng nhức lòng rộng lớn, team sủng công mời mọc rời xa. Nếu chúng ta mong muốn một bé nhỏ thụ mềm mịn ngọt ngào và lắng đọng thiện lộc vô nằm trong Mary Sue thì cũng mời mọc cù bước, vì như thế truyện được kiến tạo dựa vào toàn cầu tu tiên cá rộng lớn nuốt cá bé nhỏ, sẽ không còn phù hợp với ý kiến của khá nhiều chúng ta. 
  
  Raw được mua sắm bên trên Tấn Giang, khoảng chừng 70k~ 120 chương, không thật giắt nên chúng ta này ham muốn cỗ vũ người sáng tác rất có thể lên mua sắm nha~
  
  Ngàn phiên team ơn cô Kẹo Dẻo Vị Quýt đã từng mang đến cái bìa xinh xẻo nì!!
  
  Bản quyền truyện thuộc sở hữu người sáng tác, nếu như đem bất kể yếu tố này tương quan cho tới bạn dạng quyền Ry tiếp tục gỡ truyện tức thì lập tức~ Bản quyền bạn dạng edit thuộc sở hữu Ry, ai ham muốn repost van lơn hãy phát biểu một tiếng, chớ tự ý bê đi~ 
  Chính thức moi hố ngày 6/9/2020 - 15/4/2021

#1mỹnhâncông