Category Archives: Chương trình đào tạo

Dự án 15 tuần công tác xã hội

giup-con-hoc-hieu-qua

Nhằm tạo điều kiện cho học sinh thực hành các kiến thức đã học và có nhiều cơ hội giao tiếp thực tế. CleverKids đã thiết kế một chương trình hoạt động xã hội kéo dài 15 tuần. Trong đó khéo léo lồng ghép vào nhiều tình huống yêu cầu học sinh phải sử dụng đến sự mạnh dạn, tự tin và khả năng giao tiếp của mình để thuyết phục người khác