độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê

"Đội trưởng bị giết mổ rồi!" Đội viên chạy rời khỏi kể từ khu vực Bạch Vũ trượt lộn phèo xông vô vòng chiến.

Trong lòng Luật Viên Kiệt kinh hãi hãi, ngơ ngẩn tức thì bên trên khu vực, bị Bạch Mã hệ Kim của Công Tôn Ưởng ngoan ngoãn độc tấn công vô ngực, toàn bộ cơ thể cất cánh ra phía bên ngoài, phun rời khỏi từng ngụm từng ngụm tiết đỏ lòe sẫm.

Bạn đang xem: độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê

Luật Viên Kiệt bắt được áo người nọ: "Ngươi rằng loại gì? Sao ca ca tao hoàn toàn có thể chết? Người không giống đấy?"

"Hắn... hắn đang được bị tiêu diệt.....bị Bạch Vũ giết!"

"Không thể!" Luật Viên Kiệt nổi trận lôi đình, một chưởng đẩy hắn tao rời khỏi.

Advertisement

Đột nhiên, mặt mũi cơ truyền rời khỏi một giờ đồng hồ hét thảm, team viên cơ của mình đã trở nên Phục Mãn xử lý. Chìa khóa của Phục Mãn cũng thăng cung cấp rộng lớn 1/2, tuy nhiên không đủ vô số.

"Đồ khốn!" Mắt Luật Viên Kiệt đỏ lòe bừng, Viễn Cổ Thánh Tượng tức tức giận nhằm mục tiêu phía Phục Mãn, nhị con cái Mi Hầu giã rời khỏi vô số lưỡi dao khí, càn quét dọn tựa như dông lốc, mũi nhọn lợi kinh hãi mong muốn tách toàn bộ vật cản trở thành miếng nhỏ.

Advertisement

Ầm - -

Hai con cái Thổ Bát Thử hóa đẩy đà của Phục Mãn kêu thảm một giờ đồng hồ, hao rất là chịu đựng đựng.

Bạch Mã của Công Tôn Ưởng cũng ko phản kháng nổi, hấp tấp vàng rút về đàng sau.

Đúng thời điểm này, Bạch Vũ cho tới điểm, Lưu Hỏa của Tiểu Thanh tự do thoải mái ngăn Viễn Cổ Thánh Tượng của Luật Viên Kiệt, Luật Viên Kiệt nổi trận lôi đình, ko hề lý trí thay cho thay đổi mũi nhọn, toàn bộ linh thuật tiến công về phía Bạch Vũ.

Chỉ nghe một giờ đồng hồ nổ tung động địa kinh thiên, cả váy lội bị tàn phá rộng lớn 1/2, một con cái Thổ Bát Thử ở đầu cuối của Phục Mãn hứng lửa tức giận của Luật Viên Kiệt, Lưu Hỏa lại tàn phá nhị con cái Mi Hầu hệ Kim.

Công Tôn Ưởng và Tư Minh bắt lấy thời cơ vô ngọn lửa láo lếu loàn, một trừng trị tiến công làm gục Luật Viên Kiệt. Vì khóa xe của Tư Minh đang được hoàn thiện thăng cung cấp, linh khí vô khóa xe của Luật Viên Kiệt chia thành nhị nửa, ụp vô khóa xe của Công Tôn Ưởng và Phục Mãn, tạo cho bọn họ ngay tắp lự đạt được tư cơ hội thăng cung cấp.

Linh mạch của Phục Mãn bị thương, thăng cung cấp khóa xe lại tạo cho linh mạch của ông ngay lập tức Phục hồi lại vô nháy đôi mắt.

Chỉ còn sót lại một nhóm viên trốn thoát khỏi váy lội, Bạch Vũ cũng ko xua theo đòi. Nàng giết mổ Luật Viên Giang là vì như thế Luật Viên Giang mong muốn giết mổ nường, hiện nay Luật Viên Giang đang được bị tiêu diệt, một người chạy trốn cũng ko đầy đủ phát sinh tai ương.

Hiện bên trên, Công Tôn Ưởng, Phục Mãn và Tử Như đều đang được thăng cung cấp, đảm bảo bọn họ cần thiết rộng lớn.

Xem thêm: nghịch tập sủng nhanh còn kịp chương cuối

Bạch Vũ nhằm Tiểu Thanh lại, làm cho Tư Minh canh phòng mang đến Phục Mãn và Công Tôn Ưởng, nường về bên bên nhau nom coi mang đến Tử Như với Trảm Nguyệt.

Thượng Quân Vân Trần ở bên phía ngoài không khí thấy một mùng vì vậy, sắc mặt mũi tối tăm tựa như giông bão chuẩn bị tới: "Đều đang được chết?"

Y Sư trị độc mang đến Thượng Quân Vân Trần ngơm ngớp bồn chồn kinh hãi quỳ ở một phía không đủ can đảm rằng câu nói. nào là.

eyJpdiI6IlRwVWJGRlNTNzBkek5mRVhDcXhJd3c9PSIsInZhbHVlIjoiUUI4SGRsaFdmSEg5NFQzUlNaVGExUHJBdHVSUmlzNW9KUUZYcEl4T1UyYUFZQ2tnNWVrSG9ia0FlVGdHd2V0eSIsIm1hYyI6ImE3NDhjMmU5ZjczZTI2OTk0MDI2YjllYTJjZWUwN2YwMTE1ZGNiNGIwNDJlODg4MDUxMjI2ZjFlMGFmZTQzZDMifQ==

eyJpdiI6InFUdklaczZuVkRuYTJZSVdTb0pBREE9PSIsInZhbHVlIjoiU2t5NXFoOVNWdm9ybmZuV24weE1BNGRSelFZXC95MU1UeGpPbzRxcWdnRG1QMEFrK3VIV3RoUjZpTGRldGpEd1BZQUtwTHlnaXRLdHN6M0NsNm1kMkJLeVkwT0VmeVVmWTE4T0RVV3ZsTkJxc28wb0NaZVozRENJVEhOcDgzZVNlZ1R2Q3FKampVSmxldFNsNTBhNEZWSkVIbys2bmlYRGVNSGt2bDNKQW1oUjdxUlBYMlpIUTJUSWZsdmZKa1dNa242d0Q5VTFyV3Z6Tjlvb3lxczQ4UkRyUFQxWkVsVk9sY0JuVTJURVdXN1E9IiwibWFjIjoiZTkxNTUzMGI5NWFjZWZkMWNlMjE0OTM5ZTJhZmZlZmQ1ODkxZThiNzJiYzI3MzczYmY5ZmVhZjcwMWVkNDA5YyJ9

eyJpdiI6ImExOEF5Q1ZXRnJtcnpndThieTR5VkE9PSIsInZhbHVlIjoiSUVMQVZEMzRtSStMS1ZaQnFCN0NhdjdFNFZsYUZXbVNtR1hveGFIZDBTVUlUbVpGSmFiNUkxazNJeGNXc3BTZSIsIm1hYyI6ImE5ZmE4YWNmMTQwMDE2OTk2MThiOTc0OWY4MTgwODQ3NGI1YWY0ZjFlZDNiYTcwMWExNjUwOTMyMmMzMGZiNzUifQ==

eyJpdiI6Im9KTEI1MmVDdmM0TkdZeVlnbDBXTXc9PSIsInZhbHVlIjoiWGo4MVA1MnlXaWt3ZVVmSzFQSjhTSHpsRzBZamd1eTZDSUVWMDZ6OXNVUXlkMVlOMVB0M1FzQndzZ1o1RVJVbStZNW93SDZBdkxPaTZXNzdGMlJyVEJKck1Relo5bUE3ZEdvaktpa2VwVXFqWitHcGVaWXlIWjNkTVYxQ1hHZXJtUnlxN1N4cGZsTkd0d2w4KzNxR2I2V2JkMW94TjkyWWl2SnZYNndOZjlBa3lxQkZwajBBRTBzMHB6OXFXeWFaM25sc21uUmREVkR2XC9KWXJaaW5EWlBqNFRcL2ZcL1A3dWN6RjZXU3VleVdcL1FTN1JOblNRaElYazkyaldCeDBFSkNQRVwvekRjTXZtNmtGeDNORXdETE80NjZ1ZURVdkg1R055U1pYYlE3bUh3dE9GTEhteFl4aVJ2bllqT2xiekNFZnM0ZFJFclRvdTJxM0pyTzU5VVBta2REWVlsa2JVZ3d5QUZQWXdUSmkwdnZYV21OTlVTalwvXC9taVBqUmlZdVN6YWhcL2xMUENTV3ZsKzMzdlFCdWhCR2lhaHBOcnpOQW15clUrdUlxeVdXOEtra2trcUxKRjVcL1pJNVVvSUJ6Qm5DV01Td2wyZmpaYWFRWGlXaXI1WlIra2ZqQmlXTTJYMUpHRWdvSEc2NkZLczZScCtVRU5XUW5oMU0xMlpPS3BjRG9BNnBQR1FWdlZxVVhOazM5NUdBUGVXRzlQcVdScWN0aU54aVwvYU1ZZkh2VVZqcHNWaWl0T1lzdnFRaE0yREtZc0xWaFg3N1RQUGNvZkFIMlkxVUNBTTNHT1B0dWlUWEFSVkJMeUNkNWk4TEU9IiwibWFjIjoiYTkzODFjMTRkMGJjOTNkYzU4NWIwODM1MTk1MzVhYjQ0OGUwNDJjYWE5YzM5OGQyNzNjZmY3ZDA3NjA5MmM3MCJ9

eyJpdiI6Ild2VVp1RWpPaEFvbk5OYTNXaUF0aGc9PSIsInZhbHVlIjoiQTFoWmVLWE9rN21TUHNUWk53Sys3R2c3MWwydnQwME94S2FSSUQxcnBZcVFOemtoNWlQdFUzSkFkbDl3NHRrOSIsIm1hYyI6IjFkOTQyNDI5MWVjMTE1NjExMDIwYTVhNzk3MGQ3NDk5NzBkYzIxNGFkNGM1YmNhYTA2OGU1NDczZmQ4NTQxYzYifQ==

eyJpdiI6Ik1OdjJqSklMYVc4N1wvSUt0RnFpSHpBPT0iLCJ2YWx1ZSI6IlZtVjJFN092MjRhZ2xOcUplYXFcL0pOZkpNOWdodTdrV1dzeXJBRlVWTStwekF6WjhJV0o0VUJOeEhOQmFGK1Y2WDhUYkZIMGk2TWdpVTlQXC9wdlhBVUZOQjcrN0ZqM05mWnNscWs0QUcwOGVNdzhpTEZET3Q2R3pvYmtwbm1mcVBMMGZRaG9JM0Z0a2Z5dG41SG9Jd1ZJZDRUNU85M24rMGlNbDlyVUptZWxWRWorR3VZK2ZzK2xJTFhOTmc0Y2xKemZZWG0wdzBiUWFjMnBFTDFXT21zWmlsb09RTUlISXJSaXoxWW53VWUxa2JUdnVXQmFrc2Jxem5ZdHhMak1qMzRveUEyZXUzOVwvZk5cL0tKZXBmVU40azE1c2F1Nlp3VHFadFVhcnlJaHRlOTY1aXpERm84K0ZwTGw2dm95aTNcLzEiLCJtYWMiOiI1M2JiODUxOGU3N2M0MjE4OTk1NWQzYzMzYmFlZjUzODkwNTg0NWY5NDE2N2Y2MzU4Y2MxZjc3ZDFkMzdjZWViIn0=

eyJpdiI6Ik04XC9jUUZVb1JramcwVTFWYjRuTFwvZz09IiwidmFsdWUiOiJBcDJIV3Q5S3oyUzlBdGZhXC9JajRZNllzdnJZaFphWVY2d2x0TW1Heis2NmRyOEdvS1pTcldxRllQeXF1YWZoKyIsIm1hYyI6ImE2Y2NmYzUxYWI1NjA2MmMwZTM1NzA2NzNkNmZiZThhMDQ2ODhlN2ZmYjRlZDExNDdmZmVlOTJkNDA1NTI1MTgifQ==

eyJpdiI6InVLeVRRbjhhWEVTb2l2dGFCR2JOVlE9PSIsInZhbHVlIjoiQlBONDNYc3JETnBHMXFrelQ2OXdqcjI2a2ZYMlNPOFVVVExnUGVXTkd2UU5GK2dBcHJ4QkM0ZlJ1UDRZQVhZOXQ4dU9GeG1aKzQzYW9uS2Nqb1VoVFBTOGsyQXBHR25HeXVCb1doQzZlb1N4Z1Uxek1PMThTNFdwUHR2bHVkVDNZdDFhcEo2RDR5YUhmQjBzXC9Mb0R1eWt6VnpvUklCcU04d1hTQ3Fta3NKR1cyVWdjYVlKN0xlNmtpOEZwVUpaUVV0MVI1MCtNUGhHd01RZVZCbVlvRmNuM1gyNFo0a2NBOTAwam9SWUFkaU43dit3aUt1USs0dTJpN0dJY2ZPZFE1VGR2K01oaTE0dnYwYzMzKzZpUjZmTWVEdnhGNE5QbVlGWk1RZGl6UjJUTlJLK2syUVM3OHNhNDlJTkc2R3ZCTEpzTTBtSERzSFVrMVVWOFN6STRUaTBmOWV2R2dnMkhHeDR6OW5sMzBFQldBcUVNb04yQXZnN3NuZnhJT25zdzk1R1NCdENMOGswbzd6UVlHMGxkcldSVTEwNVBIS0UzeXE4UkVORWtCQ0k9IiwibWFjIjoiYWZhNzMyOTk2OTMxODMwNWFlNzRlZjRhMWFlODM0YzQ3ZGQ4YjYxZWQxZGRlZWIyYTJmMTc4MzI1ZGIwYzY0NiJ9

eyJpdiI6InF5Q2ljVHc3MlRFQzcrbVJzRTM0R1E9PSIsInZhbHVlIjoiXC9sdGRSVWRnOFZcL3lHaU9HY1wvZDFSODI5R0JteFljS3JLeFwvS1lKN2pwTGpGb2lRSHozZEtcL0V6RHdiM3labmU5IiwibWFjIjoiNTgzNmEzNWIzYzY0YWFiNWRlNjQ0NmZiNDg3MjUwY2NmZjViOWE2ZWM2MmVjZDEzZmYwMDA5NzkyYTA0OTYxZCJ9

eyJpdiI6IkhsWWpFaTMxMFpZWU0wa3FjY2RyeUE9PSIsInZhbHVlIjoiNnhhcGN6dEZzVVlUVEU4clkyY21MS1hoSmIyMlwvRTRQZzdjZ0UzUERWVkU2enA0N21jOWlkdlB6blwvSXUxSk5GejYxZ1ZNNDkrTGkyUUNWUDlTdlVSaUt6em5FdjhZOFJ6N3pqa0hmWk5nSHNhKzBnVVVlSjdWek5idTVaTVRaSXFuOHdjYnh6VjY2TXd0TU9Mc0tISlZObTE3UmhrcFppNFNyclN4VUo4ZnVJVWU0eExkQzhlS28xVWhMSVBcL09jSlBCM1wvRTFPQjR3eVVIWjFZR3BwMlVZdVE4b2xXN1hiVnljQjFkSzFFXC9rQldHV25XRWtpTXJnRkJFbk54ek42eVwvNFBlRDdxa2xjMWlwNWdpanlhUkdyVGtsamFFbGpBa0x1SEppS09wMWFocW9UT1UrdjVBMEpRNXZvZ05wRW1JR1JybWF2YzI2N2gwaFwvXC8rXC85YUVLVVYxU2NhQktPZXV1ZkhFOGtRNUxZXC93UFBOazgyN1wvXC9tUzhtM3JtT1BlZU80T3NvZVh4ODFDaXNFcjJ5YW45dTdlSmk1Ym5xMmpLem1XZEx5eGh1N2NZa29SXC9qeTFaVFBsT1RqVXRZd3pla2VvTHVNcUU0ckc2UFQ1UFZCTmNHZjdEM0ZPamVlNlNtM0FsWEpZS3RJdVdkUmRlcVJiVEdNRW4xZ1p4cXpJMHhHcjRUU2JFWW83ZHFpWWl3XC92OFR4ZHhxYk1waHZCNlE1amtvZkt3U3Z6TFpPR2UrKzJmVXJXMmhlcm9YUGluYzRLa2M5QXNlK1dvcllUdSs4R3VuNVwveUhrQVBmK0JQdzJpOXg2V3M1VT0iLCJtYWMiOiJmZWIyYTcxMDA4NDY4YzVhMzBlODkyN2NjMzgwNzJkYmE0NTg3YWExM2U2MDdmMWE0MTRlZDI4MzQ3YWJhM2YxIn0=

eyJpdiI6IlBRNmxxbnhuQ1RTQVNwWjlMM2N4VkE9PSIsInZhbHVlIjoiYlhCdUk4THFWN2FXeEV3dW9KTnVlS1M0K2toTk9IV0VcLzBrUENydkdUdEloY1F2bGdpTHNodUpXTXIxMVwvVXpDIiwibWFjIjoiNThhNDg5MGMzYzYyOTRhNzhlYWY1ZTA0YTllOGI5YTg2YTgzOTE2NWMzZWNiZGM5NzY1ZWVhYjAwYTJlMGYxMyJ9

eyJpdiI6IlY1S3pIZXluMWU4TWdwa2tVQVUwM2c9PSIsInZhbHVlIjoiaXpsb2g4MXB4S0tqZXlEc2VXSGo1bW5cLzVMbDhHZzhQdlJUcTZPNTRhZllYZWNkbUx2M09JYURzWlVRK1NvUkZDOGRscklYbWFsXC9wUWptMUhkVW82dz09IiwibWFjIjoiZmU2Y2FjNjliYzgxYzYxYzJlNjMzYmYyNDdlZmEzMjA0ZGM1ZDc4ODM4NzM2ZmUwZjNjZjRiNjNkNDhiY2I5NCJ9

Xem thêm: vũ đông càn khôn chap

eyJpdiI6ImNUVFwvWnY4UkFiYWdKNlVkTXNvWit3PT0iLCJ2YWx1ZSI6IkJJRGNQb1VTczZGTFNSUWZoTEdaaHFDdEQxcFB3T2JvREl1U3Q0eVZubHJXV2ZDQXR6MUI3QzhBSlpzSTFkUHQiLCJtYWMiOiJlMmVhNzI5YmRhZTVkMjk3ODhjYTYyNTc2NTcyZTRkMWM4NjI1Mjk3ZDEzNTViMWMwMDAyZTkyMGYyNjc4M2MzIn0=

eyJpdiI6Im1ydFwvVUtQVUFHcVRHMGV3TVFPSFdBPT0iLCJ2YWx1ZSI6InZzWUowRkYyRVNERkdieDFCdHFubDV3UjNoVkpCTmNtSzRDZDZNR0JFRTg5UlR1ck5Mb28wWUFJZlwvNjFqODhZRWdycjBhSVRFOVEwQXEyY2doM2hDbDMySnA0b1haZVZDVEEzYUFJVE9qcjRHZ1c1bm5DWWlnYmg1OHZobis3ZHVDYmRWdTA5Tk1mVGhjbk5kbEhGaDhDM2M2WUJrWnNLa2szRGgrczB5UEVUY2lNMGtrXC9QSFc4ZjVsb0R2YjNHUGtKV3MxYUp1MldCQUV0czk1Z3lFOXl3MmVKVTU2dnhLeElvZTRuOUdRUVRPdWh5UkM0aWxDQmREb2FXQ3F4b1ZzNHRPNytwbVwvcVZ2cjVVZE10MlJQV0t5Zzh5NGpiZzJqZURHaUQwU240c012NXo2YWhLcDRWRmFDdWRwVWNXaHpQaHVwbjNCZmdnVmhtNlB3QWxzZHh6Zk9FbFNYeU9CXC90TmF3RTBZUGs9IiwibWFjIjoiNTAyZGNlMjhhYmQ3ODAyZTRmNjZmOWFlM2JmOWI1YzUxMzZiMTY0NDk1YzFhZTBlZDliYTg0MTQyMGQ2YTM3MSJ9

Thượng Quan Vân Trần sửng sốt nom vô vào không khí, cửa ngõ ở chính giữa trung tâm đang được banh rời khỏi rồi.