down in the dumps la gi down in the dumps nghia la gi

Ý nghĩa của (down) in the dumps nhập giờ Anh

Bạn đang xem: down in the dumps la gi down in the dumps nghia la gi

Các ví dụ của (down) in the dumps

(down) in the dumps

He was either down in the dumps or up high.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại theo đòi giấy má luật lệ của CC BY-SA.

It was all very sad and everyone was down in the dumps.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại theo đòi giấy má luật lệ của CC BY-SA.

They are obviously down in the dumps, but the kid just blathers on mindlessly and callously.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại theo đòi giấy má luật lệ của CC BY-SA.

Is that what's got you down in the dumps, homeboy?

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại theo đòi giấy má luật lệ của CC BY-SA.

Các ý kiến của những ví dụ ko thể hiện tại ý kiến của những chỉnh sửa viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hoặc của những căn nhà cho phép.

Xem thêm: oda la gi nguon von oda la gi tat tan tat nhung dieu can biet ve oda

C2

Bản dịch của (down) in the dumps

nhập giờ Trung Quốc (Phồn thể)

情緒低落,不高興…

nhập giờ Trung Quốc (Giản thể)

情绪低落,不高兴…

Cần một máy dịch?

Nhận một bạn dạng dịch thời gian nhanh và miễn phí!

Tìm kiếm

(down) in the dumps idiom

Từ của Ngày

gesture

UK

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ˈdʒes.tʃər/

US

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ˈdʒes.tʃɚ/

a movement of the hands, arms, or head, etc. to tướng express an idea or feeling

Về việc này

Xem thêm: van phong an hon

Tác giả

Bình luận