dự báo thời tiết nghệ an 3 ngày tới

Ban ngày

Giông bão. Cao 28 °C. Gió B ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 80%.

Bạn đang xem: dự báo thời tiết nghệ an 3 ngày tới

Hướng gió: 354°B

Tốc chừng gió: 13km/h

Độ ẩm: 87%

Chỉ số UV: 6

Bức xạ UV: Cao


Ban đêm

Giông bão rải rác rưởi. Thấp 25 °C. Gió TB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 311°TB

Tốc chừng gió: 6km/h

Độ ẩm: 93%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 30 °C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 26°BĐB

Tốc chừng gió: 11km/h

Độ ẩm: 83%

Chỉ số UV: 8

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão rải rác rưởi. Thấp 25 °C. Gió TTN và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 246°TTN

Tốc chừng gió: 5km/h

Độ ẩm: 92%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rưởi. Cao 30 °C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 45°ĐB

Tốc chừng gió: 11km/h

Độ ẩm: 80%

Chỉ số UV: 8

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão rải rác rưởi. Thấp 25 °C. Gió TTN và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 254°TTN

Tốc chừng gió: 7km/h

Độ ẩm: 91%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rưởi. Cao 31 °C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 48°ĐB

Tốc chừng gió: 11km/h

Độ ẩm: 78%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão rải rác rưởi. Thấp 26 °C. Gió TN và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 40%.

Hướng gió: 218°TN

Tốc chừng gió: 7km/h

Độ ẩm: 90%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rưởi. Cao 31 °C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 50°ĐB

Tốc chừng gió: 14km/h

Độ ẩm: 79%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm cẩn trọng


Ban đêm

Giông bão rải rác rưởi. Thấp 26 °C. Gió N và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 175°N

Tốc chừng gió: 8km/h

Độ ẩm: 90%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 31 °C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 56°ĐB

Tốc chừng gió: 12km/h

Độ ẩm: 80%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 26 °C. Gió BĐB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 70%.

Hướng gió: 27°BĐB

Tốc chừng gió: 8km/h

Độ ẩm: 91%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rưởi. Cao 31 °C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 45°ĐB

Tốc chừng gió: 14km/h

Độ ẩm: 80%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm cẩn trọng


Ban đêm

Giông bão. Thấp 26 °C. Gió BĐB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 18°BĐB

Tốc chừng gió: 9km/h

Độ ẩm: 91%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 30 °C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Xem thêm: phan tich dien bien tam trang nhan vat ong hai trong truyen ngan lang cua kim lan

Hướng gió: 35°ĐB

Tốc chừng gió: 13km/h

Độ ẩm: 80%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 26 °C. Gió BĐB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 17°BĐB

Tốc chừng gió: 8km/h

Độ ẩm: 90%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 30 °C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 29°BĐB

Tốc chừng gió: 13km/h

Độ ẩm: 80%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm cẩn trọng


Ban đêm

Giông bão. Thấp 26 °C. Gió BTB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 347°BTB

Tốc chừng gió: 8km/h

Độ ẩm: 90%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 30 °C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 12°BĐB

Tốc chừng gió: 13km/h

Độ ẩm: 79%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm cẩn trọng


Ban đêm

Giông bão. Thấp 26 °C. Gió BTB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 342°BTB

Tốc chừng gió: 8km/h

Độ ẩm: 89%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 30 °C. Gió B ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 2°B

Tốc chừng gió: 14km/h

Độ ẩm: 79%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm cẩn trọng


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25 °C. Gió BTB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 344°BTB

Tốc chừng gió: 9km/h

Độ ẩm: 89%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 30 °C. Gió B ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 6°B

Tốc chừng gió: 15km/h

Độ ẩm: 79%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25 °C. Gió B và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 355°B

Tốc chừng gió: 9km/h

Độ ẩm: 88%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 29 °C. Gió B ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 10°B

Tốc chừng gió: 16km/h

Độ ẩm: 79%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25 °C. Gió B và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 355°B

Tốc chừng gió: 9km/h

Độ ẩm: 89%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 29 °C. Gió B ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 11°B

Tốc chừng gió: 15km/h

Độ ẩm: 80%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25 °C. Gió B và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 353°B

Tốc chừng gió: 9km/h

Độ ẩm: 88%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Xem thêm: co ay qua ngot ngao