gửi ngài kim chủ sâu không lường được

 • Reads 309,493
 • Votes 17,766
 • Parts 48

Complete, First published Mar 25, 2020

Bạn đang xem: gửi ngài kim chủ sâu không lường được

Table of contents

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Thu, Mar 26, 2020

 • Thu, Mar 26, 2020

 • Thu, Mar 26, 2020

 • Thu, Mar 26, 2020

 • Thu, Mar 26, 2020

 • Thu, Mar 26, 2020

 • Thu, Mar 26, 2020

 • Fri, Mar 27, 2020

 • Fri, Mar 27, 2020

 • Fri, Mar 27, 2020

  Xem thêm: trúc mã cưng chiều tôi đến tận trời

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Thu, Apr 2, 2020

 • Thu, Apr 2, 2020

 • Thu, Apr 2, 2020

 • Thu, Apr 2, 2020

 • Thu, Apr 2, 2020

  Xem thêm: quan hệ thế thân truyện chữ

 • Thu, Apr 2, 2020

 • Thu, Apr 2, 2020

Thể loại: đam mỹ, giới vui chơi, 1×1, khế ước tình nhân, ôn nhu quỷ súc công x nhị hóa nhân thê thụ, hài, rét áp
  Tình trạng: Đã hoàn thành (457 chủ yếu văn + 3 phiên ngoại)
  
  Một mẩu truyện về một trình diễn viên hạng nhì là Trịnh Hòa, theo đuổi chúng ta trình diễn viên hạng nhì là như vậy nào?
  
  Đó đó là đem kĩ năng trình diễn, đem đạo đức nghề nghiệp tuy nhiên không có bất kì ai đưa đường. Thế nên, Lúc người thay mặt đại diện thông tin mang đến cậu: "Có kĩ năng cậu sẽ không còn tồn bên trên nhập giới này nữa", cậu bùng phát.

#64hài