hình ảnh thai nhi bị phá bỏ

Sau Lúc bị bịa dung dịch kích đẻ, bầu nhi 7 mon tuổi tác bị đẩy dần dần thoát khỏi tử cung người u. Mắt bé xíu vẫn há và ọ ẹ chứa chấp giờ khóc sinh ra. Hộ sinh Luyến vội vàng tổ chức những thủ pháp sơ cứu vớt nhằm giữ lại sự sinh sống rồi ngóng thời gian thích hợp nhằm "tuồn" bé xíu ra bên ngoài mang đến team cứu nạn.