nam thần kiêu ngạo

 • Reads 23,384
 • Votes 549
 • Parts 50

Ongoing, First published Apr 10, 2017

Bạn đang xem: nam thần kiêu ngạo

Table of contents

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

  Xem thêm: đọc truyện tranh thuần tình nha đầu hỏa lạt lạt

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Tue, Apr 11, 2017

  Xem thêm: tối cường võ hồn hệ thống

 • Tue, Apr 11, 2017

 • Chương 50: Ngoại truyện ( Hoàn chủ yếu văn )

  Tue, Apr 11, 2017

Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên 
  Thể loại: Hiện đại, 100% sủng ko ngược, HE
  Giới thiệu :
  Nam chính: Anh tuấn, giàu sang, người mẫu chân dài, phúc hắc, kiêu ngạo, sủng.
  Nữ chính: Trắng trẻo, xinh đẹp mắt, tích đặc biệt quan sát về phần bên trước, khá ngốc.
  
  Tác giả: "Mùa xuân mà! Muốn viết lách một mẩu truyện đẹp mắt một ít, ko ngược, khá ngọt, khá manh, kỳ vọng người xem tiếp tục quí. (^o^)/~ "