nguyên tôn chap

Nội dung

Một kiệt tác mới nhất của Thiên Tằm Thổ Đậu
Ta sở hữu một ngụm Huyền Hoàng Khí, hoàn toàn có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh ma.
.........
Lúc cơ đàng về, tiếp tục là một trong tuyến phố vận mệnh treo ngược.
Ngày xưa vinh hoa, như thay cho thay đổi khó tính, một giấc ác chiêm bao nhiều năm.
Thiếu niên chấp cây viết, Long Xà cất cánh động.
Là vì như thế một vòng quang đãng đem xẻ đi ra tầm vóc u ám chi loàn thế, vấn đỉnh năng lượng điện ngọc thương sườn.
Đường báo oán, nằm trong tớ sát cánh đồng hành.
Một ngụm Huyền Hoàng chân khí chắc chắn nuốt thiên địa nhật nguyệt lòng tin, hùng thị cỏ cây thương sinh.
Thiết họa tịch chiếu, vụ ải ngân câu, cây viết tẩu du long xông Cửu Châu.
Hoành tư thiên hạ, mực vẩy thanh tô, kiêm tính hải dương hồ nước hấp thụ trăm sông.

Danh sách chương