nhìn lên truyện

 • Reads 112,278
 • Votes 2,559
 • Parts 43

Complete, First published Jun 21, 2022

Bạn đang xem: nhìn lên truyện

Table of contents

 • Sat, Oct 1, 2022

 • Sat, Oct 1, 2022

 • Sat, Oct 1, 2022

 • Sun, Oct 2, 2022

 • Sun, Oct 2, 2022

 • Wed, Oct 5, 2022

 • Wed, Oct 5, 2022

 • Sat, Oct 8, 2022

 • Sun, Oct 9, 2022

 • Wed, Oct 12, 2022

 • Wed, Oct 12, 2022

 • Wed, Oct 12, 2022

 • Fri, Oct 14, 2022

 • Sat, Oct 15, 2022

 • Mon, Oct 17, 2022

 • Tue, Oct 18, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Mon, Oct 24, 2022

 • Mon, Oct 31, 2022

 • Mon, Oct 31, 2022

  Xem thêm: lâm quỳnh đam mỹ

 • Sun, Nov 6, 2022

 • Tue, Nov 8, 2022

 • Tue, Nov 8, 2022

 • Fri, Nov 11, 2022

 • Fri, Nov 11, 2022

 • Sat, Nov 12, 2022

 • Sun, Nov 13, 2022

 • Thu, Nov 17, 2022

 • Fri, Nov 18, 2022

 • Fri, Nov 25, 2022

 • Fri, Nov 25, 2022

 • Sun, Nov 27, 2022

 • Sun, Nov 27, 2022

 • Sun, Nov 27, 2022

 • Sun, Nov 27, 2022

 • Sun, Nov 27, 2022

 • Sun, Nov 27, 2022

 • Sun, Nov 27, 2022

 • Sun, Nov 27, 2022

 • Sun, Nov 27, 2022

  Xem thêm: người chơi mời vào chỗ

 • Sun, Nov 27, 2022

 • Sun, Nov 27, 2022

• Hán Việt: Ngưỡng vọng
  • Tác giả: Thủy Vị Mật Đào
  • Chương : 46
  
  • Thể loại : Nguyên thanh lịch, Ngôn tình, Hiện đại, Gương vỡ lại lành lặn, Hào môn, Tra phái đẹp, Ngược phái nam, Đô thị tơ duyên, Hồi ức vườn ngôi trường, Song xử, Song phía cứu vớt rỗi, 1vs1, HE.
  
  • Bản dịch chưa xuất hiện sự được cho phép của người sáng tác.

#52s