nữ phụ trà xanh thực sự không muốn nổi tiếng

 • Reads 127,853
 • Votes 13,201
 • Parts 53

Ongoing, First published Jul 15, 2021

Bạn đang xem: nữ phụ trà xanh thực sự không muốn nổi tiếng

Table of contents

 • Fri, Oct 15, 2021

 • Chương 1: Cách trước tiên của trà xanh

  Fri, Oct 15, 2021

 • Chương 2: Cách loại nhì của trà xanh

  Sat, Oct 16, 2021

 • Chương 3: Cách loại phụ vương của trà xanh

  Sat, Oct 16, 2021

 • Chương 4: Cách loại tư của trà xanh

  Sat, Oct 16, 2021

 • Chương 5: Cách loại năm của trà xanh

  Sat, Oct 16, 2021

 • Chương 6: Cách loại sáu của trà xanh

  Sat, Oct 16, 2021

 • Chương 7: Cách loại bảy của trà xanh

  Sat, Oct 16, 2021

 • Chương 8: Cách loại tám của trà xanh rì.

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 9: Cách loại chín của trà xanh

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 10: Cách loại chục của trà xanh

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 11: Cách loại chục một của trà xanh

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 12: Cách loại chục nhì của trà xanh rì

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 13 : Cách loại chục phụ vương của trà xanh rì (1)

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 13: Cách loại chục phụ vương của trà xanh rì (2)

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 14: Cách loại chục tứ của trà xanh rì

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 15: Cách loại chục lăm của trà xanh rì

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 16: Cách loại chục sáu của trà xanh

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 17: Cách loại chục bảy của trà xanh

  Fri, Oct 22, 2021

 • Chương 18: Cách loại chục tám của trà xanh

  Fri, Oct 22, 2021

 • Chương 19: Cách loại chục chín của trà xanh

  Tue, Nov 2, 2021

 • Chương 20: Cách loại nhì mươi của trà xanh

  Sat, Nov 6, 2021

 • Chương 21: Cách loại nhì mươi kiểu mốt của trà xanh

  Mon, Nov 8, 2021

 • Chương 22: Cách loại nhì mươi nhì của trà xanh

  Mon, Nov 8, 2021

 • Chương 23: Cách loại nhì mươi phụ vương của trà xanh

  Sun, Nov 21, 2021

 • Chương 24: Cách loại nhì mươi tư của trà xanh

  Mon, Nov 22, 2021

  Xem thêm: nô lệ câm truyện tranh full

 • Chương 25: Cách loại nhì mươi lăm của trà xanh

  Thu, Dec 23, 2021

 • Chương 26: Cách loại nhì mươi sáu của trà xanh

  Thu, Dec 23, 2021

 • Chương 27: Cách loại nhì mươi bảy của trà xanh

  Thu, Dec 23, 2021

 • Chương 28: Cách loại nhì mươi tám của trà xanh

  Mon, Jan 3, 2022

 • Chương 29: Cách loại nhì chục chín của trà xanh

  Mon, Jan 3, 2022

 • Chương 30: Cách loại 30 của trà xanh

  Mon, Jan 3, 2022

 • Chương 31: Cách loại 31 của trà xanh

  Mon, Jan 3, 2022

 • Chương 32: Cách loại 32 của trà xanh

  Mon, Jan 3, 2022

 • Chương 33: Cách loại 33 của trà xanh

  Mon, Jan 3, 2022

 • Chương 34: Cách loại 34 của trà xanh

  Mon, Jan 3, 2022

 • Chương 35: Cách loại phụ vương mươi lăm của trà xanh rì.

  Fri, Mar 25, 2022

 • Chương 36: Cách loại phụ vương mươi sáu của trà xanh rì.

  Fri, Mar 25, 2022

 • Chương 37: Cách loại phụ vương mươi bảy của trà xanh Fri, Mar 25, 2022
 • Chương 38: Cách loại phụ vương mươi tám của trà xanh

  Sun, May 8, 2022

 • Chương 39: Cách loại phụ vương mươi chín của trà xanh

  Sun, May 15, 2022

 • Chương 40: Cách loại tứ mươi của trà xanh

  Sun, May 29, 2022

 • Chương 41: Cách loại tứ mươi kiểu mốt của trà xanh

  Mon, May 30, 2022

 • Chương 42: Cách loại tứ mươi nhì của trà xanh

  Mon, May 30, 2022

 • Chương 43: Cách loại tứ mươi phụ vương của trà xanh

  Thu, Jun 2, 2022

 • Chương 44: Cách loại tứ mươi tứ của trà xanh

  Thu, Jun 2, 2022

 • Chương 45: Cách loại tứ mươi lăm của trà xanh

  Thu, Jun 2, 2022

 • Chương 46: Cách loại tứ mươi sáu của trà xanh rì.

  Tue, Jun 14, 2022

 • Chương 47: Trà xanh rì phần 47

  Thu, Aug 4, 2022

 • Chương 48: Cách loại 48 của trà xanh

  Thu, Aug 4, 2022

 • Chương 49: Cách loại 49 của trà xanh

  Thu, Aug 4, 2022

 • Chương 50: Cách loại năm mươi của trà xanh

  Thu, Aug 4, 2022

  Xem thêm: quỷ tân nương con dâu xử lý hắn

 • Chương 51: Cách loại năm mươi kiểu mốt của trà xanh

  Thu, Dec 14, 2023

Tên truyện: Nữ Phụ Trà Xanh Thực Sự Không Muốn Nổi Tiếng
  
  Tác giả: Đường Hoàn Hoàn
  
  Thể loại: Nguyên sang trọng, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hệ thống, Xuyên thư, Cổ xuyên kim, Hào môn thế gia, Nữ phụ, Trạch đấu, Giới vui chơi, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Hài hước, Kim bài xích đề cử, Nữ cường, Ngược tra, Vả mặt mũi, 1v1, Song xuyên, Thị giác phái nữ ngôi nhà, Thật fake thiên kim.
  
  Tình trạng: Hoàn chủ yếu văn
  
  Tình trạng edit: Đang tổ chức 
  
  Thời gian ngoan đăng chương: 2-3c/ tuần
  
  Edit - Beta: Vạn Tuyết Các.
  
  Bìa truyện: Thiên Hy
  
  Văn án:
  
  Tô Trầm Ngư thật vất vả mới ngồi lên được vị trí hoàng hậu, vốn có thể xử lí Hoàng đế để trở thành Thái hậu, ai ngờ vừa chớp mắt một cái liền xuyên sách thành nữ phụ nhập làng giải trí. 
  
  Ngày nữ phụ cùng nam giới chính đính hôn, nam giới chính bỏ mặc nữ phụ để chuồn tìm nữ chính "Bạch nguyệt quang" của hắn.
  **白月光=Bạch Nguyệt Quang=Ánh Trăng Sáng: ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nói nhập lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình.
  
  "..." 
  
  Chuyện này có thể nhẫn nhịn được sao?
  
  _____________________
  
  Văn án còn tiếp........
  
  P/S: Truyện edit không được sự được chấp nhận của người sáng tác. Vui lòng ko REUP hoặc CHUYỂN VER bên dưới từng kiểu dáng. Xin cảm ơn.

#170haihuoc