sinh tiếu thủ hộ thần

Truyện kể về năm 2xxx, mang 1 cao bồi thương hiệu là Tề Nhạc bởi "bị đá" tuy nhiên tiến công người ngay gần bị tiêu diệt. Vì sợ hãi tội nên chạy lên Tây Tạng. Ai ngờ được một vị "tiểu tăng" bảo hắn là 1 trong nhập 13 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần .

Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần gồm: Kỳ Lân (đứng đầu nhập Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần) và 12 con cái giáp: Tử Thử, Sửu Ngưu, Dần Hổ, Mão Thỏ, Thần Long, Tị Xà, Ngọ Mã, Vị Dương, Thân Hầu, Dậu Kê, Tuất Cẩu và Hợi Trư.

Bạn đang xem: sinh tiếu thủ hộ thần

Sau khi thức tỉnh năng lượng của tớ, Tề Nhạc chính thức tu luyện và lần tìm tòi 12 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần còn sót lại, ngăn chặn những quyền lực mong muốn xâm lấn phương tấp nập....

Vì mong muốn những người hâm mộ rất có thể cảm biến trường hợp tăng tiềm năng Thăng Vân Quyết của Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần được rõ rệt.

Thăng Vân Quyết của đồng chí Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần khi tăng một vân, tiềm năng tiếp tục tạo thêm 1,5 đợt. Dựa bám theo công thức này tuy nhiên đo lường, sản phẩm sau nằm trong, tất cả chúng ta tiếp tục lấy một vân thực hiện hạ tầng.

Một vân tất cả chúng ta coi là mốc khởi điểm, người xem rất có thể đo lường được tiềm năng tạo thêm khi đạt vân tiếp theo sau.

Hai vân, là 1 trong vân nhân với cùng một,5 đợt, tớ tiếp tục đi ra được sản phẩm của nhì vân, phát biểu cách tiếp theo, cảnh giới nhì vân của đồng chí Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần mạnh bộp chộp 1,5 đợt một vân.

Cảnh giới tía vân là cảnh giới một vân nhân 2,25 đợt.

Cảnh giới tư vân là cảnh giới một vân nhân 3,375 đợt.

Cảnh giới năm vân là cảnh giới một vân nhân 5,0626 đợt.

Cảnh giới sáu vân là cảnh giới một vân nhân 7,5937 đợt.

Cảnh giới bảy vân là cảnh giới một vân nhân 11,39 đợt.

Cảnh giới tám vân là cảnh giới một vân nhân 17,085 đợt.

Cảnh giới chín vân là cảnh giới một vân nhân 25,628 đợt.

Từ những số lượng bên trên người xem rất có thể thấy được rõ rệt, đồng chí Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần càng tu luyện về sau, mỗi lúc tạo thêm một vân, tiềm năng tăng phin về hóa học.

Xem thêm: năm đó giáp sắt gặp đế vương

Còn nguyên tắc đo lường bên trên người Kỳ Lân cũng tương tự vậy, thời gian tạo thêm một vân, tiềm năng một vân của Kỳ Lân cũng tương tự tiềm năng đồng chí Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần, tuy nhiên tiềm năng tạo thêm gấp hai, công thức đo lường Từ đó là:

Cảnh giới nhì vân là cảnh giới một vân nhân gấp đôi.

Cảnh giới tía vân là cảnh giới một vân nhân 4 đợt.

Cảnh giới tư vân là cảnh giới một vân nhân 8 đợt.

Cảnh giới năm vân là cảnh giới một vân nhân 16 đợt.

Cảnh giới sáu vân là cảnh giới một vân nhân 32 đợt.

Cảnh giới bảy vân là cảnh giới một vân nhân 64 đợt.

Cảnh giới tám vân là cảnh giới một vân nhân 128 đợt.

Cảnh giới chín vân là cảnh giới một vân nhân 256 đợt.

Từ những điều này rất có thể thấy được, Kỳ Lân tu luyện càng về sau tiềm năng còn xịn phụ thân rộng lớn những đồng chí Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần không giống, Kỳ Lân đạt cho tới chín vân, tiềm năng bộp chộp đồng chí Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần chín vân mươi đợt. Đương nhiên, Kỳ Lân càng tu luyện về sau càng khó khăn tạo thêm. Cơ hồ nước chỉ việc toàn bộ đồng chí Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần nỗ lực, đều rất có thể đạt cho tới chín vân, tuy nhiên Kỳ Lân thì ko cần thế, mặc dầu ở thời kỳ cổ xưa, rát không nhiều đem Kỳ Lân này tu luyện đột huỷ ngoài bảy vân, tía vân sau nằm trong của Kỳ Lân, mới mẻ là tạo thêm xịn phụ thân.

Đồng thời, khi đồng chí Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần dùng Bản Chúc Tương Dị Hóa và Kỳ Lân Bản Tương Dị Hóa.

Chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần tổ chức Bản Chúc Tương Dị Hóa đợt trước tiên, tiềm năng rất có thể thẳng tạo thêm gấp hai, Kỳ Lân cũng tương tự vậy. Nhưng tuy nhiên, cho tới tiến trình loại nhì, tiếp tục không giống nhau, đồng chí Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần tiếp tục tăng mạnh rộng lớn tiến trình trước tiên bộp chộp 1,5 đợt, tuy nhiên Kỳ Lân tiến trình loại nhì tiếp tục bộp chộp nhì đợt tiến trình trước tiên. Giai đoạn ở đầu cuối cũng như vậy. Cho nên, đồng chí Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần chín vân tiến trình dị hóa loại tía, trừ vân lực biến đổi còn ngày càng tăng vân lực lên bộp chộp năm đợt tiến trình loại nhì, tuy nhiên Kỳ Lân là 4 đợt.

Xem thêm: chạy khỏi học viện sắc tình

Bởi vậy rất có thể thể hiện Kết luận.

Chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần chín vân, bên dưới trường hợp dùng Bản Chúc Tương Dị Hóa tiến trình loại tía sau nằm trong, tiềm năng kể từ 25. 628 đợt nhân song (x2). 25 đợt, đó là bộp chộp một vân 57. 665 đợt.

Kỳ Lân chín vân, bên dưới trường hợp dị hóa đợt tía, tiềm năng tiếp tục tăng kể từ 256 đợt nhân với 4 đợt, đạt cho tới số lượng xịn phụ thân là 1024 đợt đối với khi một vân. Kỳ Lân khi tê liệt chỉ mất thần mới mẻ tưởng tượng được. Đây cũng chính là vẹn toàn nhân Kỳ Lân trở nên vương vãi của thần thú, Kỳ Lân ở đầu cuối nhất, trọn vẹn rất có thể hủy hoại toàn cỗ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần. Danh xưng thần thú nói theo một cách khác đùa sao?​