so binh quan gia quyen weighted average la gi so binh quan gia quyen weighted average la gi

Số trung bình gia quyền (tiếng Anh: weighted average) được xem toán bên trên hạ tầng những bộ phận nhập cuộc trung bình hoá với tầm quan trọng về qui tế bào góp phần không giống nhau.

Số trung bình gia quyền (weighted average)

Định nghĩa

Số trung bình gia quyền trong giờ đồng hồ Anh là weighted average hay weighted mean.

Số trung bình là tiêu chuẩn thể hiện cường độ nổi bật của một tổng thể bao gồm nhiều đơn vị chức năng nằm trong loại được xác lập theo đòi một xài thức này bại liệt.

Số trung bình gia quyền là 1 dạng số trung bình hoặc tầm số học tập nhưng mà vô bại liệt những thành phần dùng vô quy trình đo lường được gia quyền nhằm phản ánh thực tiễn là ko nên toàn bộ những thành phần đều sở hữu vai trò như nhau.

Bản chất

- Số trung bình gia quyền được xem toán bên trên hạ tầng những bộ phận nhập cuộc trung bình hoá với tầm quan trọng về qui tế bào góp phần không giống nhau.

- Không tương tự số trung bình gia quyền, số trung bình giản đơn được xem toán bên trên hạ tầng những bộ phận nhập cuộc trung bình hoá với tầm quan trọng về qui tế bào (tần số) góp phần như nhau.

Công thức xác lập và tầm quan trọng của số trung bình gia quyền

Công thức xác định

Với từng lượng đổi thay xi có trọng số/tần số ứng wi. Số trung bình gia quyền được xác lập vì như thế công thức:

Số trung bình gia quyền = Σ(xi.wi) / Σwi

Xem thêm: cach auto cau ca trong play together vng

Trong đó

xi là độ quý hiếm lượng đổi thay quan tiền sát

wi là trọng số hoặc tần con số đổi thay quan tiền sát

- Số trung bình gia quyền thông thường được dùng vô chỉ số giá đựng phản ánh tỉ trọng Xác Suất ngân sách của những người chi tiêu và sử dụng chi cho những món đồ không giống nhau nhằm mục tiêu xác lập nút tăng trung bình của giá thành.

Ví dụ

Giả sử nút sinh sống của những người chi tiêu và sử dụng được thay mặt đại diện bời thân phụ sản phẩm & hàng hóa nổi bật A, B và C nhưng mà anh tao mua sắm. Trong thời gian nghiên cứu và phân tích, giá bán của thân phụ sản phẩm & hàng hóa tăng theo lần lượt vì như thế 35%, 10% và 45%.

Nếu người chi tiêu và sử dụng dùng toàn cỗ thu nhập của tôi để sở hữ thân phụ sản phẩm & hàng hóa theo đòi tỉ trọng theo lần lượt là 20%, 50% và 30%, tuy nhiên tất cả chúng ta bỏ dở thực tiễn này và tính số trung bình bằng phương pháp nằm trong nút đội giá lại cùng nhau, tiếp sau đó phân tách mang lại 3 (tức ko gia quyền):

(35% + 10% + 45%)/3 = 30%

Kết trái khoáy đã cho chúng ta biết nút đội giá trung bình là 30%. Nhưng thành phẩm tiếp tục không giống cút nếu như tất cả chúng ta tính số trung bình gia quyền:

35 x 20% + 10 x 50% + 45 x 30% = 25,5%

Số trung bình gia quyền là số trung bình thay mặt đại diện rộng lớn mang lại nút đội giá, chính vì ko nên chỉ mất nút đội giá của từng loại sản phẩm & hàng hóa mặc cả tỉ trọng, hoặc quyền số, của giá thành cũng khá được tính cho tới.

(Tài liệu tham ô khảo: Từ điển Kinh tế học tập, NXB Đại học tập Kinh tế Quốc dân)

Xem thêm: meo hay chinh phuc game plants vs zombies 2