Tag Archives: Khóa học mầm non

Ngôn ngữ nền tảng cho trẻ 3-4 tuổi.

ngon-ngu-noi-nen-tang-11
Mục tiêu chương trình: Xây dựng và mở rộng vốn từ cho trẻ. Luyện tập khả năng diễn đạt ý, nội dung đầy đủ, rõ nghĩa thông qua các kiểu câu ngắn gọn. Xây dựng và hình thành phong cách nói có ngữ điệu , có cảm xúc. Trang bị và phát triển sự tự [...]