thái cổ thần vương truyện full

Thái Cổ Thần Vương

Đang update

Bạn đang xem: thái cổ thần vương truyện full

Cửu Thiên Đại Lục, bên trên thiên sườn đem chín Tinh Hà, sản phẩm tỉ Tinh Thần, đều vì thế Võ Mệnh Tinh Thần.

Võ đạo chi nhân, rất có thể câu thông Tinh Thần, thức tỉnh Tinh Hồn, trở nên tu sĩ Võ Mệnh. Truyền thuyết, Võ tu lợi sợ hãi nhất Cửu Thiên Đại Lục, từng đột huỷ một cảnh giới, ngay lập tức rất có thể há một Tinh Môn, kể từ cơ câu thông một viên Tinh Thần, cho tới bên trên Cửu Trọng Thiên, đều phải sở hữu Võ Mệnh Tinh Thần củ...

Cập Nhật: 7 năm trước đó

Lượt Xem: 46146

Xem thêm: hiền hậu thực nhàn

Theo Dõi: 198

4.58/5 (91 voted)

Xem thêm: đêm nay ngủ cùng ai

Vote now

Đánh giá chỉ của người sử dụng so với truyện này!

Truyện nằm trong group dịch