thời tiết hải phòng 15 ngày tới

Áp suất

1010 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
Áp suất

1010 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
Áp suất

1011 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
Áp suất

1012 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
Áp suất

1012 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
Áp suất

1012 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
Áp suất

1012 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
Áp suất

1012 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
Áp suất

1011 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
Áp suất

1012 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
Áp suất

1013 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
Áp suất

1013 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
Áp suất

1013 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
Áp suất

1014 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
Áp suất

1016 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

Đã update 6 phút trước

Mây rải rác 29°

Mây rải rác

Cảm giác như 34°.

Dự báo những ngày tới

Mặt trời mọc/lặn

Thấp/Cao

26°/31°

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

7.29

Tin tức thời tiết

Website cần phải biết vị trí của công ty nhằm khêu gợi ý vấn đề dự đoán không khí được đúng đắn.

Xem thêm: nen kinh doanh gi voi 50 trieu kinh doanh gi 2021 de mau giau va it rui ro