thời tiết hưng yên hôm nay

  • Thời tiết
  • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Hưng Yên

Thời tiết hiện nay tại

Cập nhật: 16h 19/09/2023

  • Thời tiết

    : Mây thay cho thay đổi, trời nắng

  • Hướng gió

    : Gió nam giới tây-nam - tốc độ: 3 m/s

Dự báo khí hậu 10 ngày tới

Thứ tư 20/09/2023

34°C

26°C

72%

 94°%

3m/s

Có mây, ngày ko mưa

Thứ năm 21/09/2023

34°C

27°C

 88°%

3m/s

Có mây, ko mưa

Thứ sáu 22/09/2023

34°C

27°C

 84°%

2m/s

Có mây, ko mưa

Thứ bảy 23/09/2023

34°C

26°C

 100°%

Có mây, ko mưa

Chủ nhật 24/09/2023

Xem thêm: co ay qua ngot ngao

34°C

26°C

 88°%

Có mây, ko mưa

Thứ nhị 25/09/2023

32°C

27°C

 92°%

Có mây, ko mưa

Thứ phụ vương 26/09/2023

33°C

25°C

 92°%

Có mây, đem mưa rào và dông

Thứ tư 27/09/2023

34°C

27°C

 78°%

Có mây, ko mưa

Thứ năm 28/09/2023

33°C

26°C

 84°%

Có mây, đem mưa rào và dông

Thứ sáu 29/09/2023

33°C

26°C

 84°%

Có mây, đem mưa rào và dông

Xem thêm: viet doan mo bai gian tiep va ket bai mo rong cho bai van ta canh thien nhien 2

Biểu vật dụng sức nóng phỏng 10 ngày qua