thời tiết nghệ an 7 ngày tới

Ban ngày

Giông bão. Cao 31 °C. Gió TB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 80%.

Bạn đang xem: thời tiết nghệ an 7 ngày tới

Hướng gió: 317°TB

Tốc chừng gió: 11km/h

Độ ẩm: 77%

Chỉ số UV: 6

Bức xạ UV: Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25 °C. Gió TB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 90%.

Hướng gió: 316°TB

Tốc chừng gió: 8km/h

Độ ẩm: 91%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Mưa và sấm chớp. Cao 29 °C. Gió BTB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 70%.

Hướng gió: 341°BTB

Tốc chừng gió: 13km/h

Độ ẩm: 82%

Chỉ số UV: 6

Bức xạ UV: Cao


Ban đêm

Mưa. Thấp 25 °C. Gió TB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 80%. Lượng mưa khoảng chừng 12 milimet.

Hướng gió: 322°TB

Tốc chừng gió: 10km/h

Độ ẩm: 89%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 28 °C. Gió B ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 349°B

Tốc chừng gió: 14km/h

Độ ẩm: 82%

Chỉ số UV: 6

Bức xạ UV: Cao


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp 25 °C. Gió TB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 316°TB

Tốc chừng gió: 7km/h

Độ ẩm: 89%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 30 °C. Gió B ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 9°B

Tốc chừng gió: 13km/h

Độ ẩm: 80%

Chỉ số UV: 8

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25 °C. Gió TB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 70%.

Hướng gió: 324°TB

Tốc chừng gió: 7km/h

Độ ẩm: 91%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 30 °C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 70%.

Hướng gió: 15°BĐB

Tốc chừng gió: 12km/h

Độ ẩm: 82%

Chỉ số UV: 8

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25 °C. Gió BTB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 70%.

Hướng gió: 345°BTB

Tốc chừng gió: 6km/h

Độ ẩm: 92%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 31 °C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 33°BĐB

Tốc chừng gió: 12km/h

Độ ẩm: 80%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 26 °C. Gió T và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 70%.

Hướng gió: 274°T

Tốc chừng gió: 7km/h

Độ ẩm: 90%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 31 °C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 25°BĐB

Tốc chừng gió: 12km/h

Độ ẩm: 79%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 26 °C. Gió TTB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 292°TTB

Tốc chừng gió: 6km/h

Độ ẩm: 90%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 30 °C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Xem thêm: ma otp la gi nhung dac diem cua mat khau mot lan one time password

Hướng gió: 27°BĐB

Tốc chừng gió: 11km/h

Độ ẩm: 79%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25 °C. Gió BTB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 345°BTB

Tốc chừng gió: 8km/h

Độ ẩm: 91%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 30 °C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 21°BĐB

Tốc chừng gió: 12km/h

Độ ẩm: 80%

Chỉ số UV: 8

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 26 °C. Gió BĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 24°BĐB

Tốc chừng gió: 8km/h

Độ ẩm: 90%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 30 °C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 37°ĐB

Tốc chừng gió: 12km/h

Độ ẩm: 79%

Chỉ số UV: 8

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 26 °C. Gió BĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 21°BĐB

Tốc chừng gió: 8km/h

Độ ẩm: 89%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 31 °C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 31°BĐB

Tốc chừng gió: 12km/h

Độ ẩm: 78%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 26 °C. Gió TTN và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 258°TTN

Tốc chừng gió: 8km/h

Độ ẩm: 89%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 31 °C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 28°BĐB

Tốc chừng gió: 12km/h

Độ ẩm: 78%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 26 °C. Gió BTB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 329°BTB

Tốc chừng gió: 8km/h

Độ ẩm: 89%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 31 °C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 25°BĐB

Tốc chừng gió: 12km/h

Độ ẩm: 77%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25 °C. Gió B và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 352°B

Tốc chừng gió: 8km/h

Độ ẩm: 88%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 31 °C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 27°BĐB

Tốc chừng gió: 12km/h

Độ ẩm: 77%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25 °C. Gió B và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 352°B

Tốc chừng gió: 9km/h

Độ ẩm: 89%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Xem thêm: 1 kham pha an com ruou co tac dung gi ba bau an com ruou duoc khong truong thpt dien chau 2