thời tiết quảng nam 3 ngày tới

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 35 °C. Gió T ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ.

Bạn đang xem: thời tiết quảng nam 3 ngày tới

Hướng gió: 260°T

Tốc phỏng gió: 11km/h

Độ ẩm: 61%

Chỉ số UV: 9

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 26 °C. Gió TN và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi.

Hướng gió: 233°TN

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 80%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão cải cách và phát triển vô chiều tối. Cao 34 °C. Gió T ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 40%.

Hướng gió: 272°T

Tốc phỏng gió: 13km/h

Độ ẩm: 63%

Chỉ số UV: 6

Bức xạ UV: Cao


Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 26 °C. Gió TTN và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi.

Hướng gió: 242°TTN

Tốc phỏng gió: 6km/h

Độ ẩm: 82%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 34 °C. Gió TB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 70%.

Hướng gió: 326°TB

Tốc phỏng gió: 13km/h

Độ ẩm: 67%

Chỉ số UV: 9

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25 °C. Gió TN và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 80%.

Hướng gió: 232°TN

Tốc phỏng gió: 5km/h

Độ ẩm: 89%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 32 °C. Gió B ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 70%.

Hướng gió: 11°B

Tốc phỏng gió: 14km/h

Độ ẩm: 72%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất cay nghiệt trọng


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp 25 °C. Gió T và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 70%.

Hướng gió: 274°T

Tốc phỏng gió: 6km/h

Độ ẩm: 89%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 32 °C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 70%.

Hướng gió: 13°BĐB

Tốc phỏng gió: 15km/h

Độ ẩm: 73%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất cay nghiệt trọng


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25 °C. Gió TTN và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 70%.

Hướng gió: 254°TTN

Tốc phỏng gió: 5km/h

Độ ẩm: 89%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 32 °C. Gió B ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 70%.

Hướng gió: 4°B

Tốc phỏng gió: 14km/h

Độ ẩm: 72%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất cay nghiệt trọng


Ban đêm

Giông bão kể từ sáng sủa sớm. Thấp 25 °C. Gió TTN và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 243°TTN

Tốc phỏng gió: 6km/h

Độ ẩm: 89%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 32 °C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 70%.

Hướng gió: 39°ĐB

Tốc phỏng gió: 14km/h

Độ ẩm: 71%

Chỉ số UV: 9

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp 25 °C. Gió NTN và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 208°NTN

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 88%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 33 °C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Xem thêm: cach dinh vi dien thoai bi mat 1688616042

Hướng gió: 54°ĐB

Tốc phỏng gió: 14km/h

Độ ẩm: 70%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất cay nghiệt trọng


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp 25 °C. Gió NTN và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 213°NTN

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 88%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 33 °C. Gió Đ ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 90°Đ

Tốc phỏng gió: 15km/h

Độ ẩm: 70%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất cay nghiệt trọng


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25 °C. Gió NTN và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 198°NTN

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 88%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 33 °C. Gió ĐĐN ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 106°ĐĐN

Tốc phỏng gió: 16km/h

Độ ẩm: 69%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất cay nghiệt trọng


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25 °C. Gió NĐN và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 158°NĐN

Tốc phỏng gió: 8km/h

Độ ẩm: 88%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 33 °C. Gió ĐĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 74°ĐĐB

Tốc phỏng gió: 15km/h

Độ ẩm: 70%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất cay nghiệt trọng


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25 °C. Gió N và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 178°N

Tốc phỏng gió: 6km/h

Độ ẩm: 89%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 33 °C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 54°ĐB

Tốc phỏng gió: 15km/h

Độ ẩm: 70%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất cay nghiệt trọng


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25 °C. Gió NTN và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 197°NTN

Tốc phỏng gió: 6km/h

Độ ẩm: 88%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 33 °C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 50°ĐB

Tốc phỏng gió: 15km/h

Độ ẩm: 69%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất cay nghiệt trọng


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp 25 °C. Gió NTN và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 207°NTN

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 88%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 33 °C. Gió ĐĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 58°ĐĐB

Tốc phỏng gió: 15km/h

Độ ẩm: 68%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp 25 °C. Gió TTN và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 244°TTN

Tốc phỏng gió: 6km/h

Độ ẩm: 87%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Xem thêm: he dieu hanh ios moi nhat