thời tiết quảng trị 25 ngày tới

Thứ 7 16/09

Bạn đang xem: thời tiết quảng trị 25 ngày tới

mưa vừa

mưa vừa

mưa vừa

Tốc chừng gió 3.62 km/h

25° / 31°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian giảo Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

05:39/05:53

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Chủ nhật 17/09

mưa vừa

mưa vừa

mưa vừa

Tốc chừng gió 2.63 km/h

25° / 31°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian giảo Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

05:39/05:53

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 2 18/09

mưa vừa

mưa vừa

mưa vừa

Tốc chừng gió 2.22 km/h

26° / 33°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian giảo Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

05:39/05:53

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 3 19/09

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 4.16 km/h

25° / 35°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian giảo Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

05:39/05:53

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 4 20/09

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 3.92 km/h

25° / 34°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian giảo Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

05:39/05:53

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 5 21/09

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 4.92 km/h

25° / 33°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian giảo Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

05:39/05:53

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 6 22/09

mây thưa

mây thưa

mây thưa

Tốc chừng gió 4.52 km/h

25° / 32°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian giảo Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

05:39/05:53

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 7 23/09

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 4.41 km/h

25° / 32°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian giảo Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

05:39/05:53

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Chủ nhật 24/09

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 3.9 km/h

25° / 32°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian giảo Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

Xem thêm: dan trau cay bitcoin thanh ly dan trau cay coin

05:39/05:53

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 2 25/09

mưa vừa

mưa vừa

mưa vừa

Tốc chừng gió 2.17 km/h

25° / 29°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian giảo Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

05:39/05:53

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 3 26/09

mưa vừa

mưa vừa

mưa vừa

Tốc chừng gió 3.11 km/h

24° / 30°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian giảo Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

05:39/05:53

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 4 27/09

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 3.08 km/h

24° / 30°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian giảo Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

05:39/05:53

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 5 28/09

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 3.56 km/h

24° / 30°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian giảo Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

05:39/05:53

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 6 29/09

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 3.81 km/h

24° / 31°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian giảo Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

05:39/05:53

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 7 30/09

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 4.42 km/h

24° / 31°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian giảo Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

05:39/05:53

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Chủ nhật 01/10

mưa vừa

mưa vừa

mưa vừa

Tốc chừng gió 4.21 km/h

24° / 29°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian giảo Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

05:39/05:53

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Nhiệt chừng và kỹ năng sở hữu mưa Quảng Trị 30 ngày tới

Lượng mưa ở Quảng Trị 30 ngày tới

Thời tiết Quảng Trị

mây đen sì u ám

30°

mây đen sì u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh - Hoàng thơm ở Quảng Trị

Bình minh/Hoàng hôn

05:39/05:53

Nhiệt chừng không khí ở Quảng Trị

Thấp/Cao

Độ độ ẩm thời điểm hiện tại ở Quảng Trị

Độ ẩm

75%

Áp suất ko khí

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc chừng dông tố hiện nay tại

Gió

3.21 km/h

Bản đồ gia dụng không khí Windy Quảng Trị

Xem thêm: top 35 cach dat video lam hinh nen dien thoai iphone 1688005807

Thời tiết quận thị trấn Quảng Trị