truyện dị giới

  • Trang Thể Loại Truyện Dị Giới
  • Truyện Dị Giới Mới Cập Nhật
  • Danh Sách Thể Loại

Top Truyện Dị Giới Trong Tháng Thêm

Truyện Dị Giới Mới Cập Nhật

Bất Khoa Học Ngự Thú (Dịch)

Khinh Tuyền Lưu Hưởng

1081 Chương

Cửu Vực Kiếm Đế Thiệu Vũ 5745 Chương

Yêu Long Cổ Đế

Diệu Vọng Nam Sơn

6486 Chương

Bạn đang xem: truyện dị giới

Huynh đệ tao vẫy vùng Dị Giới nguyên Ẩnthếbốvươngkì2 79 Chương

Quỷ Bế Tắc Chi Chủ 2: Túc Mệnh Chi Hoàn (Dịch)

Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

1006 Chương

Chế Tạo Siêu Huyền Huyễn (Dịch) Lý Hồng Thiên 1344 Chương

Góc Chết Bế Tắc Mật (Bản dịch)

Cổn Khai

1132 Chương

Xem thêm: vo thuong tien de

Xem thêm: vị ngọt đôi môi bl

Đến Dị Giới: Ta Làm Thành Chủ chi tiêu dao 492 Chương
Danh Sách Thể Loại

Kim Thánh Bảng

Trang Chủ

Dị Giới là những truyện mà hero chủ yếu sẽ xuyên ko cho tới một không khí hoặc một toàn cầu sở hữu nền văn minh trọn vẹn không giống Trái Đất.