truyện ngôn tình cổ đại hay

Tác phẩm Lượt gọi Ngày update
HỌA QUỐC - QUY TRÌNH
Đang đi ra - Thập Tứ Khuyết
16826 4 months một tuần
Đợi một loại hoa nở
Đang đi ra - Mai Tuyền
76606 10 months một tuần
Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Muốn Chết
Đang đi ra - Hoãn Quy Hĩ
39088 10 months 3 tuần
Lưỡng triều hoàng hậu
Đang đi ra - Mộc Lan Trắng
157166 hai năm 6 months
Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái!
Ngưng - Hương Tiêu Bất Nã Nã
36509 3 năm 1 tháng 1 mon
Bách Hoa Tàn
Đang đi ra - Dương Nhi
12698 3 năm 5 months
Quái Phi Thiên Hạ
Đang đi ra - Cẩm Hoàng
1862626 3 năm 9 months
Mệnh Phượng Hoàng (Toàn tập)
Hoàn (full) - Hoại Phi Vãn Vãn
209273 4 năm 6 months
Làm Nô
Đang đi ra - Cuồng Thượng Gia Cuồng
79589 4 năm 7 months
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ
Đang đi ra - Tây Trì Mi
87655 4 năm 8 months
Ép Khô Nam Phụ
Đang đi ra - Khanh Uyển Uyển Uyển
6728 4 năm 8 months
Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa
Hoàn (full) - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
110883 4 năm 8 months
Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
89186 4 năm 8 months
Ngự Yêu
Đang đi ra - Cửu Lộ Phi Hương
120358 4 năm 8 months
Thần vương vãi độc phi: Thiên tài luyện đan sư [C]
Hoàn (full) - Dạ Phong Yêu
434373 4 năm 8 months
Có Tòa Hương Phấn Trạch
Hoàn (full) - Nhĩ Nhã
72975 4 năm 8 months
Cuộc Sống Mới Của Đường Uyển
Hoàn (full) - Du Đăng
133102 4 năm 8 months
Cuộc Sống Tại Bắc Tống
Hoàn (full) - A Muội
247357 4 năm 8 months
Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu) [C]
Hoàn (full) - Phượng Quỳnh
4287773 4 năm 8 months
Hương Thơm Mê Hoặc Của Hoàng Hậu
Hoàn (full) - Chu Tiếu Y
70941 4 năm 8 months
Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư
Đang đi ra - Tô Tiểu Noãn
627723 4 năm 8 months
Thất Gia
Hoàn (full) - Priest
73241 4 năm 8 months
Thiên Nhai Khách
Hoàn (full) - Priest
68043 4 năm 8 months
Quỷ Giá
Hoàn (full) - Công Tử Hoan Hỉ
18476 4 năm 8 months
Phu Thê Nhà Nghèo
Đang đi ra - Lão Nạp Bất Đổng Ái
58604 4 năm 9 months
Dạ Hành Ca
Hoàn (full) - Tử Vi Lưu Niên
99606 4 năm 9 months
Sư Phụ Ma Quân, Đồ Đệ Thượng Thần
Hoàn (full) - Tô Nhị Khuyết
105059 4 năm 9 months
Bán Sơn Yên Vũ Quá Giang Hồ
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
3440 4 năm 9 months
Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Hoàn (full) - Lệ Tiêu
119123 4 năm 9 months
Vạn Dặm Hoa Đào Trong Mưa Hạ
Hoàn (full) - Sinh Vật Đơn Bào
67927 4 năm 9 months
Ngồi Hưởng Tám Chồng
Hoàn (full) - Giản Hồng Trang
68578 4 năm 9 months
Họa Quốc
Hoàn (full) - Thập Tứ Khuyết
99400 4 năm 9 months
Hà chống Cũng Không Nhặt Rìu
Hoàn (full) - Ôn Tâm
34713 4 năm 9 months
Diện Thủ
Hoàn (full) - Nữ Vương Không Tại Nhà
63006 4 năm 9 months
Đào Nguyệt Mỹ Nhân
Hoàn (full) - Tâm Lam
14518 4 năm 9 months
Di Thu
Hoàn (full) - Phong Kinh Dương
3984 4 năm 9 months
Đoạn Tình Kết
Hoàn (full) - Thập Thế
6033 4 năm 9 months
Hạc Minh Giang Hồ
Hoàn (full) - Diệp Mạch
3647 4 năm 9 months
Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương
Hoàn (full) - Tửu Linh
5782 4 năm 9 months
Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi
Hoàn (full) - Tô Hành Nhạc
118357 4 năm 9 months
Làm Nhục Ca Ca
Hoàn (full) - Lam Cầm
3529 4 năm 9 months
Hạ Thủy Vô Ngấn - Hồi 1: A Sửu
Hoàn (full) - Phương Đông
2953 4 năm 9 months
Dường Như Cố Nhân Đến
Hoàn (full) - Khốn Khốn Khốn A
3172 4 năm 9 months
Nhiếp Hồn Vương Phi
Đang đi ra - Vân Khinh Nhiễm Nhiễm
79111 4 năm 9 months
Nhân Duyên Tiền Định
Đang đi ra - Mục Đề Hoàng Hoàng
65474 4 năm 9 months
Giữa Chốn Phù Dung
Đang đi ra - Bán Tụ Yêu Yêu
31469 4 năm 9 months
Độc Sủng Ngốc Hậu
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
233264 4 năm 9 months
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện toàn tập
Hoàn (full) - Lưu Liễm Tử
242905 4 năm 9 months
Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi
Hoàn (full) - Hạ Tiểu Mạt
127181 4 năm 9 months
Tà Y
Hoàn (full) - Nguyên Viện
5164 4 năm 9 months