truyện tranh tinh thần biến

581 chương

Hậu Tinh Thần Biến

Hậu Tinh Thần Biến là 1 trong những trong mỗi truyện lần hiệp của Truyện Tiên Hiệp. Với những tình tiết khiến cho cấn Hậu Tinh Thần Biến đấu trí lưu giữ những quyền lực rộng lớn nhập giang hồ nước giành giật đoạt vị thế cùng theo với 581 chương hồi truyện lần hiệp hau tinh anh phàn nàn bien.


Truyện lần hiệp Hậu Tinh Thần Biến là 1 trong những trong mỗi kiệt tác lần hiệp của người sáng tác Truyện Tiên Hiệp bao hàm những chương hồi khiến cho cấn thú vị sau:

Bạn đang xem: truyện tranh tinh thần biến

Xem thêm: nô lệ câm truyện tranh full

 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 1 : Tám đại Thánh hoàng
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 2 : Tả Thu Mi sinh sống lại
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 3 : Yến Hội
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 4 : Con người giới
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 5 : Hồng Mông không khí chấn động
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 6 : Hầu Phí nhận vật đệ
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 7 : Hồng Quân hành phủ
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 8 : Phong Thần Bảng vươn lên là hóa
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 9 : Bắt đầu cái mới
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 10 : Bạo lực bất ngờ
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 11 : Tứ cửu thiên kiếp
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 12 : Hồng Quân
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 13 : Tinh Thần Các
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 14 : Tử Dương Môn
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 15 : Chém làm thịt liên miên
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 16 : Bảo tàng Tần gia
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 17 : Ám triều nổi sóng (thượng)
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 18 : Ám triều nổi sóng (hạ)
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 19 : Bảo tàng xuất hiện
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi đôi mươi : Máu của Tần gia
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 21 : Bắt đầu làm thịt chóc
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 22 : Trận Pháp Giết Địch
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 23 : Mở đi ra bảo tàng
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 24 : Gặp lại Tề Vân
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 25 : Cùng nhau phỏng kiếp
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 26 : La bàn của Cổ Bàn
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 27 : Tu Nhã
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 28 : Thế Lực Phân Hoà
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 29 : Đoạt bảo
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 30 : Kiếm tiên khôi lỗi
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 31 : Chém làm thịt tiên đế
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 32 : Tông Quật nằm trong Nghê Minh
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 33 : Hoàng Phủ Tĩnh
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 34 : Thân thế Tôn Ngộ Không
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 35 : Ra tay
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 36 : Lâm Lâm nổi giận
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 37 : Vô Danh
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 38 : Sự tình đột biến
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 39 : Kim Hình Quân Văn Phong
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 40 : Đỉnh Phong Đối Quyết
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 41 : Tính mạng của Lâm Lâm gặp gỡ nguy hiểm hiểm
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 42 : Cái bị tiêu diệt của Lâm Lâm
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 43 : Ngộ Không lập lôi đài
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 44 : Kinh thiên côn pháp
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 45 : Âu nghiệp Vu
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 46 : Tu La Giới
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 47 : Cương Thi
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 48 : Lục Nhãn Cương Thi
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 49 : Năm Trăm Năm
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 50 : Hồng Quân sinh trước … trời sinh sau
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 51 : Đại chiến
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 52 : Tử nhãn cương thi
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 53 : Hồng Quân đạo tầng loại nhất
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 54 : Mộ Dung Tuyết
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 55 : Triệu kiến
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 56 : Thân phận bại lộ
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 57 : Âu Dương Phạm
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 58 : Trở lại chiến trường
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 59 : La Băng
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 60 : Kinh thiên tam côn
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 61 : Không thể bình tĩnh
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 62 : Chấn Động Toàn Trường
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 63 : Hồng Mông không khí chấn động
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 64 : Tranh đoạt
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 65 : Nguyên Anh vươn lên là mất
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 66 : Hạ Nhị + Nhập Ông
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 67 : Chung Cực vươn lên là thân
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 68 : Tần Tư Xuất Quan
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 69 : Tái Chiến
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 70 : Công đập phá Thiên Sinh tinh
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 71 : Trận chiến cuối cùng
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 72 : Kim Nhãn cương thần
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 73 : Tứ đại làm thịt hại
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 74 : Tần Tư hiện nay thân
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 75 : Toàn cỗ vươn lên là mất
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 76 : Tử Thành
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 77 : Liên tục phi thăng
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 78 : Dùng binh khí tiến công nhau
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 79 : Đáp cứu
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 80 : Gặp lại Tả Thu Mi
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 81 : Ta ko chết
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 82 : Một đàng lần kiếm
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 83 : Khổng Lâm
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 84 : Không gian giảo pháp tắc
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 85 : Tôn Ngộ Không vạc uy
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 86 : Triển Tử Phong
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 87 : Triển Tử Phong(tiếp)
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 88 : Mạnh mẽ chiêu lãm
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 89 : Quy Hàng
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 90 : Sơ bước nối tiếp hoạch
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 91 : Lặng lẽ vạc triển
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 92 : Triệu Vân Hưng
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 93 : Hợp Tác Thành Công
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 94 : Chính là lên đường khiến cho chuyện
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 95 : Tống thượng môn lai
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 96 : Đánh cuộc sát đấu
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 97 : Kết ngược ngoài ý muốn
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 98 : Bạch Vạn Kiếm
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 99 : Cường hãn Ám Tinh giới nhân
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 100 : Kích sát
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 101 : Chương 101: Phi thăng
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 102 : Chương 102: Hai Thần giới
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 103 : Chương 103: Quả nhiên là hắn
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 104 : Chương 104: Chính là Ngịch Ương
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 105 : Chương 105: Luyện chế Thần Khí
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 106 : Chương 106: Phá thiên lần pháp
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 107 : Chương 107: Nghịch thiên nhất kiếm
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 108 : Chương 108: Đấu
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 109 : Chương 109: Thắng lợi
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 110 : Chương 110: Phát uy
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 111 : Chương 111: Thu Trái
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 112 : Chương 112: Thiên la địa võng
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 113 : Chương 113: Sát
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 114 : Chương 114: Đồ thành
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 115 : Chương 115: Lâm Lâm – Liễu Hàn Thư
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 116 : Chương 116: Tự cựu
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 117 : Chương 117: Tìm được La Băng
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 118 : Chương 118: Khuynh tố
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 119 : Chương 119: Huyền tinh anh thiết quáng
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 120 : Chương 120: Tố Hí
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 121 : Chương 121: Trúng khế
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 122 : Chương 122: Nhập Ông
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 123 : Chương 123: Bị diệt
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 124 : Chương 124: Vô Danh
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 125 : Chương 125: Bế Quan
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 126 : Chương 126: Thương nghị
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 127 : Chương 127: Trận đạo cao thủ
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 128 : Chương 128: Thần giới loại nhất phản công
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 129 : Chương 129: Phá trận
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 130 : Chương 130: Dụ địch
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 131 : Chương 131: Tam đối thiên vạn
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 132 : Chương 132: Ba khiếu nại Thiên thần khí
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 133 : Chương 133: Phong Vũ Lôi đoàn
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 134 : Chương 134: Bại lui
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 135 : Chương 135: Liên trả trận pháp
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 136 : Chương 136: Người Chu gia đến
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 137 : Chương 137: Chiêu lãm ta? … Đổi chúng ta ngươi trước đi!
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 138 : Chương 138: Bất khử kết ấn
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 139 : Chương 139: Dụ địch
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 140 : Chương 140: Băn khoăn của Ma Đa
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 141 : Chương 141: Tử chiến
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 142 : Chương 142: Bầu trời dị biến
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 143 : Chương 143: Tứ đại thủ hộ thú tộc
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 144 : Chương 144: Tuẫn tình
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 145 : Chương 145: Tiếp tục đoạt thành
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 146 : Chương 146: Xuất quan
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 147 : Chương 147: Tôn Ngộ Không đến
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 148 : Chương 148: Tiểu xung đột
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 149 : Chương 149: Tranh đấu
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 150 : Chương 150: Chu Gia điều tra
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 151 : Chương 151: Chu Lam
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 152 : Chương 152: Thẩm vấn
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 153 : Chương 153: Kim nhãn Cương thần
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 154 : Chương 154: Vạn hỏa ấn quyết
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 155 : Chương 155: Đồ sát
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 156 : Chương 156: Phát triển
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 157 : Chương 157: Bế Tắc mật Tứ đại hộ vệ thú tộc
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 158 : Chương 158: Nghiệm chứng
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 159 : Chương 159: Ngoại tùng phía bên trong khẩn
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 160 : Chương 160: Chiến Tiền ( Trước trận chiến)
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 161 : Chương 161: Tám Người
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 162 : Chương 162: Hỗn chiến
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 163 : Chương 163: Yêu Vương
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 164 : Chương 164: Hồng Quân tiếp tục chết
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 165 : Chương 165: Đệ tứ vũ trụ
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 166 : Chương 166: Quyết tâm của La Băng
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 167 : Chương 167: Giải Trừ Phong Ấn
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 168 : Chương 168: Bại thối
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 169 : Chương 169: Tân đích cơ hội cục
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 170 : Chương 170: Huynh Đệ
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 171 : Chương 171: Đuổi làm thịt (Thượng)
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 172 : Chương 172: Tứ phương dũng động
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 173 : Chương 173: Đệ tam nhâm kim hình quân
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 174 : Chương 174: Ám Tinh giới chi mê
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 175 : Chương 175: Hỗ sinh tình tố
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 176 : Chương 176: Lục đạo luân hồi
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 177 : Chương 177: Hai người Chu gia
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 178 : Chương 178: Băng Nghiên đích cố sự
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 179 : Chương 179: Lưu Quang đại đế
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 180 : Chương 180: Lai tập dượt (Đến tập dượt kích)
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 181 : Chương 181: Chu Viêm đích túng bấn mật
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 182 : Chương 182: Huynh đệ gặp gỡ mặt
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 183 : Chương 183: Tần Vũ đích tâm
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 184 : Chương 184: Hoa tra
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 185 : Chương 185: Thời Gian Tĩnh Chỉ
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 186 : Chương 186: Chu Viêm đích nối tiếp hoạch
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 187 : Chương 187: Tân đích vạc hiện
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 188 : Chương 188: Lưu Quang báo thù
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 189 : Chương 189: Hỗn chiến
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 190 : Chương 190: Hồng Quân đích nhược điểm
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 191 : Chương 191: Người toàn cầu Lôi Vệ
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 192 : Chương 192: Lĩnh Vực Tinh Thần
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 193 : Chương 193: Năm lượt vươn lên là thân
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 194 : Chương 194: Ngũ vươn lên là quái vật đích cường hãn
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 195 : Chương 195: Giải quyết quái phiền
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 196 : Chương 196: Cường thế
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 197 : Chương 197: Tông Quân thực thụ lực
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 198 : Chương 198: Sát lục
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 199 : Chương 199: Cương ganh đua Thần vương
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 200 : Chương 200: Linh hồn bất đồng
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 201 : Chương 201: Linh hồn ko trọn vẹn vẹn
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 202 : Chương 202: Liệt Phùng
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 203 : Chương 203: Luyện khí đích quan lại kiện
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 204 : Chương 204: Khí phôi
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 205 : Chương 205: Hảo tấp nập tây a
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 206 : Chương 206: Nghịch Thiên nhất thương
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 207 : Chương 207: Dung hợp
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 208 : Chương 208: Nghịch Ương Vũ Hoàng
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 209 : Chương 209: Chiến
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 210 : Chương 210: Thiên Tôn linh bảo
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 211 : Chương 211: Chưởng khống fake của vô danh ko gian
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 212 : Chương 212: Thiên đạo
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 213 : Chương 213: Hành tích bại lộ
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 214 : Chương 214: Ngạnh hám Thiên Tôn
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 215 : Chương 215: Tần Tư chết
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 216 : Chương 216: Thiên mệnh
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 217 : Chương 217: Tần Vũ tới
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 218 : Chương 218: Liên Gia Gia
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 219 : Chương 219: Bắc Phủ
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 220 : Chương 220: Trở về tầng loại chín
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 221 : Chương 221: Sư phụ Triệu Vân Hưng
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 222 : Chương 222: Kinh văn Nghịch Ương
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 223 : Chương 223: Chu Viêm xuất quan
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 224 : Chương 224: Truyền thuyết cương thi
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 225 : Chương 225: Linh hồn trả chỉnh
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 226 : Chương 226: Người thương hiệu Thiên Mông
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 227 : Chương 227: Tinh Thần Biến bao phủ
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 228 : Chương 228: cũng có thể quay về Nhân gian giảo giới
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 229 : Chương 229: Tần Tư nằm trong Băng Nghiên
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 230 : Chương 230: Huống Thiên Minh báo thù
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 231 : Chương 231: Na quần Huống Thiên Minh
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 232 : Chương 232: Hựu tự động bạo liễu
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 233 : Chương 233: Hai Thần Vương
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 234 : Chương 234: Giải đáp nghi hoặc vấn
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 235 : Chương 235: Người Tu La Huống Thiên Minh
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 236 : Chương 236: Hoá thân thuộc thông đạo
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 237 : Chương 237: Chưởng khống giả
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 238 : Chương 238: Thăm dò thám láo nháo nhau
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 239 : Chương 239: Không sở hữu liêm sỉ
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 240 : Chương 240: Thoả hiệp? Không!
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 241 : Chương 241: Chưởng khống fake tự động bạo
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 242 : Chương 242: Nguy cơ
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 243 : Chương 243: Hồng Quân xuất quan
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 244 : Chương 244: Chân linh
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 245 : Chương 245: Tần Tư tiếp tục chết
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 246 : Chương 246: Ta lên đường luân hồi
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 247 : Chương 247: Tần Vũ đem thế
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 248 : Chương 248: Thuỷ tinh anh Thiên liên
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 249 : Chương 249: Tiên Thiên Hỗn Độn nguyên vẹn thần
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 250 : Chương 250: Ta gọi là Tần Vũ
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 251 : Chương 251: Ân tình
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 252 : Chương 252: Hỗn Độn Lĩnh vực Tinh thần
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 253 : Chương 253: Ly biệt
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 254 : Chương 254: Giết người
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 255 : Chương 255: Yêu thú tập dượt kích
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 256 : Chương 256: Kim mao băng thú
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 257 : Chương 257: Đột phá
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 258 : Chương 258: Qui phục
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 259 : Chương 259: Đạo pháp tự động nhiên
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 260 : Chương 260: Rối loàn thân thuộc phận
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 261 : Chương 261: Vách ngăn tâm tư
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 262 : Chương 262: Đẳng cấp cho vũ khí
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 263 : Chương 263: Thanh lần sở hữu linh tính
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 264 : Chương 264: Tử Dực thành
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 265 : Chương 265: Ta lên đường khoét khoáng
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 266 : Chương 266: Kim vạc đế vương vãi Thiên Hồn
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 267 : Chương 267: Thiên khanh
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 268 : Chương 268: Quáng động Thiên nguyên vẹn thạch
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 269 : Chương 269: Truyền thuyết Thiên Khanh
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 270 : Chương 270: Băng Băng
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 271 : Chương 271: Cơn lốc trước chập tối
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 272 : Chương 272: Giết
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 273 : Chương 273: Mạo phạm huynh đệ tao, giết!
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 274 : Chương 274: Loại cảm hứng này... ko sai!
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 275 : Chương 275: Tinh Thần công pháp vươn lên là hoá
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 276 : Chương 276: Toàn lực tiến công một trận , gửi gắm ước
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 277 : Chương 277: Thu phục hùng binh
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 278 : Chương 278: Thệ ước vươn lên là hoá
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 279 : Chương 279: Đến Thiên Khanh
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 280 : Chương 280: Thiên đạo đích môn hạm
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 281 : Chương 281: Đăng đàng nhập thất
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 282 : Chương 282: Lĩnh vực Hỗn độn Tinh thần đích vươn lên là hóa
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 283 : Chương 283: Nguy hiểm, giằng co!
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 284 : Chương 284: Thiên nhân sáu cánh
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 285 : Chương 285: Đế Tuyết Phong háo sắc
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 286 : Chương 286: Cửu Tinh liên châu
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 287 : Chương 287: Lưu lại một ít
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 288 : Chương 288: Luân hồi
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 289 : Chương 289: Gây rối bên trên Ma thành
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 290 : Chương 290: Tình nhi xuất quan
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 291 : Chương 291: Nhâm trọng đạo viễn
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 292 : Chương 292: Trăm năm
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 293 : Chương 293: Ám Tinh giới đích cách thức tu luyện
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 294 : Chương 294: Làm khó
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 295 : Chương 295: Mệnh mệnh lệnh của Thiên đế
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 296 : Chương 296: Tử Dực sức nóng tình
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 297 : Chương 297: Đường lên Thiên giới
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 298 : Chương 298: Hai năm gian giảo khổ
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 299 : Chương 299: Tiến nhập Tu La giới
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 300 : Chương 300: Trù hoa
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 301 : Chương 301: Ly khai Tử Dực thành
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 302 : Chương 302: Thủy Dực trở nên ngoại
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 303 : Chương 303: Thủy Dực trở nên ngoại
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 304 : Chương 304: Bế Tắc mật của Đế Tuyết Phong
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 305 : Chương 305: Tìm hiểu
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 306 : Chương 306: Tôn Ngộ Không xuất hiện
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 307 : Chương 307: Rời ngoài Tử thành
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 308 : Chương 308: Ẩn ngộ Thiên đạo
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 309 : Chương 309: Lại xuất phát
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 310 : Chương 310: Đột phá
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 311 : Chương 311: Miểu sát
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 312 : Chương 312: Tần Vũ phỏng Thiên Khanh
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 313 : Chương 313: Tần Vũ vượt lên trên Thiên Khanh
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 314 : Chương 314: Chiến Chiến Chiến
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 315 : Chương 315: Giết làm thịt giết
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 316 : Chương 316: Ý nghĩ về cuồng loạn của Tần Vũ (1)
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 317 : Chương 317: Ý nghĩ về cuồng loạn của Tần Vũ (2)
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 318 : Chương 318: Tề tựu Tu La (1)
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 319 : Chương 319: Tề tựu Tu La (2)
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 320 : Chương 320: Tu La Tề Tụ (3)
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 321 : Chương 321: Tu La Nữ Vương (1)
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 322 : Chương 322: Tu La Nữ Vương (2)
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 323 : Chương 323: Lực Phá Chín Đỉnh
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 324 : Chương 324: Vô Tâm Nhúng Tay Vào
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 325 : Chương 325: Mâu Thuẫn
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 326 : Chương 326: Tao ngộ Bích thành
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 327 : Chương 327: Tự nhiên chi lực (1)
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 328 : Chương 328: Tự nhiên chi lực (2)
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 329 : Chương 329: Bái sư (1)
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 330 : Chương 330: Bái sư (2)
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 331 : Chương 331: Huống Thiên Minh ôn nhu
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 332 : Chương 332: Đi trước Tu La thành
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 333 : Chương 333: Tát Hải
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 334 : Chương 334: Bạch viên
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 335 : Chương 335: Bạch Viên(2)
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 336 : Chương 336: Tu La Thánh Địa(Thượng)
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 337 : Chương 337: Tu La Thánh Địa(Hạ)
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 338 : Chương 338: Phụ Tử Gặp Lại (Thượng)
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 339 : Chương 339: Phụ Tử Gặp Lại (Trung)
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 340 : Chương 340: Phụ tử tái ngộ (3)
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 341 : Chương 341: Tự hào
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 342 : Chương 342: Thiên Đế quyết chi đập phá nhật xạ nguyệt
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 343 : Chương 343: Tôn kính đích đối thủ
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 344 : Chương 344: Đế Thích Thiên đích quỷ kế
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 345 : Chương 345: Tá thế
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 346 : Chương 346: Lôi kiếp
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 347 : Chương 347: Tình Nhi tách đi
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 348 : Chương 348: Chín dực Hàn Sanh
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 349 : Chương 349: Tôn Ngộ Không
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 350 : Chương 350: Thần Huống Tiên Minh
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 351 : Chương 351: Thiên đạo chi nhận, giả?
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 352 : Chương 352: Nhị giới túng bấn tân
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 353 : Chương 353: Sa Thành nhập ngoài
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 354 : Chương 354: Thượng Phổ Rầu Bực
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 355 : Chương 355: Y Thần ko chết?
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 356 : Chương 356: Kéo lâu năm thời gian
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 357 : Chương 357: Ám phỏng Trần Thương
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 358 : Chương 358: Tạ khẩu
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 359 : Chương 359: Nhân vi đích gia lan (1)
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 360 : Chương 360: Nhân vi địa gia lan (2)
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 361 : Chương 361: Bát đại Thiên vương vãi ( Thượng )
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 362 : Chương 362: Bát đại Thiên vương vãi ( Hạ )
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 363 : Chương 363: Đế Thích Thiên vạn bất đắc dĩ ( Thượng )
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 364 : Chương 364: Đế Thích Thiên Bất Đắc Dĩ (Hạ)
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 365 : Chương 365: Hoá ma
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 366 : Chương 366: Lời tiên lượng ( toàn )
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 367 : Chương 367: Chí bảo
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 368 : Chương 368: Huyết Ma đập phá phong
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 369 : Chương 369: Huyết dù Thiên giới
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 370 : Chương 370: Huyết Giới
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 371 : Chương 371: Lục đạo chân đế
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 372 : Chương 372: Tần Vũ đích cường thế phản kích
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 373 : Chương 373: Hủy diệt
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 374 : Chương 374: Nguyên thần thủ xá
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 375 : Chương 375: Tình nhi ly khứ
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 376 : Chương 376: Quyết chiến Tu La
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 377 : Chương 377: Tu La vương
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 378 : Chương 378: Hàn Sanh hiện nay thân
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 379 : Chương 379: Trở về
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 380 : Chương 380: Bế quan lại ngàn năm
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 381 : Chương 381: Chí Tôn linh bảo , Cổ Yên phiên
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 382 : Chương 382: Quay lại Thần giới
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 383 : Chương 383: Cực hạn Thiên đạo
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 384 : Chương 384: Bảy lượt vươn lên là thân
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 385 : Chương 385: Hồng Mông dị biến
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 386 : Chương 386: Hỗn độn phong bạo
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 387 : Chương 387: Nha đầu
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 388 : Chương 388: Tần Vũ xuất quan
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 389 : Chương 389: Sơ nhập Hỗn Độn giới
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 390 : Chương 390: Tử vô cùng tinh anh sứ
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 391 : Chương 391: Sát nhân khử khẩu
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 392 : Chương 392: Hồi đáo Hồng Mông
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 393 : Chương 393: Tử Huyền phủ
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 394 : Chương 394: Mệnh kí
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 395 : Chương 395: Tu luyện
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 396 : Chương 396: Luyện hoá
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 397 : Chương 397: Ma thú
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 398 : Chương 398: Cứu người
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 399 : Chương 399: Chủ trở nên phong ba
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 400 : Chương 400: Thân phận bại lộ
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 401 : Chương 401: Hỗn Độn chân nguyên
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 402 : Chương 402: Thời cơ ko đến
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 403 : Chương 403: Toàn trở nên thuế tra
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 404 : Chương 404: Cáo Mật
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 405 : Chương 405: Thu biên nhập đội
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 406 : Chương 406: Thất Tuyệt tinh anh hệ
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 407 : Chương 407: Cuộc chiến Xích Nhật ( Thượng )
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 408 : Chương 408: Cuộc chiến Xích Nhật ( Trung )
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 409 : Chương 409: Xích nhật chi chiến (Hạ)
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 410 : Chương 410: Chiến Tôn
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 411 : Chương 411: Tứ bội chiến thần quyết
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 412 : Chương 412: Yếu hiệp
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 413 : Chương 413: Đấu chiến côn điển
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 414 : Chương 414: Cách nhập nguyên vẹn thuỷ vũ trụ
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 415 : Chương 415: Dị Giới
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 416 : Chương 416: Sơn Lĩnh ác nghiệt Chiến (Thượng)
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 417 : Chương 417: Sơn lĩnh ác chiến (Hạ)
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 418 : Chương 418: Vì chủ yếu bản thân nhưng mà chiến
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 419 : Chương 419: Kế hoạch công trở nên ( Thượng )
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 420 : Chương 420: Kế hoạch công trở nên ( Hạ )
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 421 : Chương 421: Đột tập dượt, Thành công ty phủ!
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 422 : Chương 422: Địa hạ lao thành
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 423 : Chương 423: Chưởng khống Minh Huyễn tinh!
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 424 : Chương 424: Phù lục nhập mật thất
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 425 : Chương 425: Quân công ty lực
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 426 : Chương 426: Tu luyện nhập mật thất
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 427 : Chương 427: Khuếch Trương Địa Giới
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 428 : Chương 428: Quyết chiến như đổ
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 429 : Chương 429: Thất Đạo Phòng Tuyến
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 430 : Chương 430: Đánh nhập công ty thành
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 431 : Chương 431: Quyết chiến
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 432 : Chương 432: Ma thú Hung Thiên
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 433 : Chương 433: Cường Thế Chiếm Lĩnh
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 434 : Chương 434: Mật Thất Kinh Hồn
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 435 : Chương 435: Tân Lực Lượng!
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 436 : Chương 436: Thất Sát tinh
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 437 : Chương 437: Kịch chiến
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 438 : Chương 438: Cấm thuật , Tam vô cùng phích lịch
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 439 : Chương 439: Băng Chi Thương Lâm
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 440 : Chương 440: Tà Thần giới
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 441 : Chương 441: Đế trở nên phong thân phụ (thượng)
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 442 : Chương 442: Đế trở nên phong thân phụ ( Hạ )
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 443 : Chương 443: Tà Thần điện
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 444 : Chương 444: Tà Thần Tử Dạ Thương Long
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 445 : Chương 445: Thương Long Điện
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 446 : Chương 446: Bế Tắc Mật Kinh Thiên (Thượng)
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 447 : Chương 447: Bế Tắc Mật Kinh Thiên (Hạ)
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 448 : Chương 448: Hội nghị chén tộc ( Thượng )
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 449 : Chương 449: Hội nghị chén tộc ( Trung )
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 450 : Chương 450: Hội nghị chén tộc ( Hạ )
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 451 : Chương 451: Giải Thích
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 452 : Chương 452: Nan Đề
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 453 : Chương 453: Bản Nguyên Lực Lượng
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 454 : Chương 454: Bát thần môn
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 455 : Chương 455: Ngàn năm tiếp theo này
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 456 : Chương 456: Luyện hồn bích
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 457 : Chương 457: Khai Thiên
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 458 : Chương 458: Năng Lượng Ba Động
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 459 : Chương 459: Phái Binh Tham Tra
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 460 : Chương 460: Hắc động phong vân
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 461 : Chương 461: Đệ tam Giới Vương
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 462 : Chương 462: Binh vương vãi Long Chiến
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 463 : Chương 463: Giới Vương Truy Sát
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 464 : Chương 464: Ma Thú Huyết Mãng
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 465 : Chương 465: Hủy Diệt Chi Chiến
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 466 : Chương 466: Đồng quy vu tận
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 467 : Chương 467: Chí tôn linh bảo , Đạo Thiên kính !
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 468 : Chương 468: Tranh đoạt linh bảo
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 469 : Chương 469: Thất Sát Trùy
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 470 : Chương 470: Đệ nhất Giới Vương, Tử!
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 471 : Chương 471: Thất Sát Bạo Phát
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 472 : Chương 472: Loạn thần điện
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 473 : Chương 473: Khai tích đái vũ trụ
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 474 : Chương 474: Thần túng bấn nhân
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 475 : Chương 475: Đệ nhất Binh Vương
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 476 : Chương 476: Vi binh nhi cuồng
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 477 : Chương 477: Tinh phách láo lếu độn
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 478 : Chương 478: Hỗn Thiên vô vô cùng côn
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 479 : Chương 479: Trở về
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 480 : Chương 480: Tử thần điện
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 481 : Chương 481: Loạn Thần Xuất Quan
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 482 : Chương 482: Siêu Việt Cực Hạn
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 483 : Chương 483: Đao Thiên Kính Huyền Diệu
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 484 : Chương 484: Thương nghị trước cuộc chiến
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 485 : Chương 485: Quyết chiến
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 486 : Chương 486: Thuộc tính phụ gia
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 487 : Chương 487: Luyện Hồn
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 488 : Chương 488: Loạn Thần
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 489 : Chương 489: Thiên Quỷ Sát
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 490 : Chương 490: Đạo chân linh loại tư băng hủy
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 491 : Chương 491: Lưỡng đại Chủ thần
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 492 : Chương 492: Thu vĩ
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 493 : Chương 493: Thiên nhân tố pháp tắc
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 494 : Chương 494: Bản nguyên vẹn lực lượng
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 495 : Chương 495: Ma thú Vũ Kình
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 496 : Chương 496: Thiên Phạt cổ kiếm
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 497 : Chương 497: Thần Thiên khải kỳ
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 498 : Chương 498: Cử bôi tương khánh
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 499 : Chương 499: Lang Vương sản phẩm sinh
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 500 : Chương 500: Nguyên thủy Huyền Thiên quáng
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 501 : Chương 501: Trục tâm băng hủy
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 502 : Chương 502: Nguyên tố pháp tắc chi thần
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 503 : Chương 503: Đại thần Thiên Giới
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 504 : Chương 504: Hồng Quân Thiên đạo
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 505 : Chương 505: Chiến Tiền Tự Mạc
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 506 : Chương 506: Chiến Thần
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 507 : Chương 507: Chủ Thần Hội Ngộ
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 508 : Chương 508: Thần Thiên tế đàn
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 509 : Chương 509: Cuộc chiến bọn chúng thần
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 510 : Chương 510: Thần uy
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 511 : Chương 511: Thần Chiến (Thượng)
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 512 : Chương 512: Thần Chiến (Trung)
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 513 : Chương 513: Thần Chiến (Hạ)
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 514 : Chương 514: Bất khử đối kháng
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 515 : Chương 515: Phá khử , trọng sinh !
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 516 : Chương 516: Ma huyết sát tính
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 517 : Chương 517: Tân Chủ Thần
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 518 : Chương 518: Tử Thủy Thiên Tinh
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 519 : Chương 519: Bát Thần
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 520 : Chương 520: Linh hồn đối chiến
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 521 : Chương 521: Yên Cổ
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 522 : Chương 522: Tử thần tiến công bất ngờ
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 523 : Chương 523: Bát Thần Chi Chiến (Thượng)
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 524 : Chương 524: Bát Thần Chi Chiến (Trung)
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 525 : Chương 525: Bát Thần Chi Chiến (Hạ)
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 526 : Chương 526: Một kích chí mạng
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 527 : Chương 527: Thần Thiên bảng hiện nay thế
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 528 : Chương 528: Dung thích hợp Thần Thiên bảng
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 529 : Chương 529: Trảm sát nhân tố chi thần
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 530 : Chương 530: Âm Vương Lục Sát
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 531 : Chương 531: Chúng thần hội tụ
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 532 : Chương 532: Tam đại Chủ thần
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 533 : Chương 533: Thần Thiên cảnh giới
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 534 : Chương 534: Chủ thần thất vọng
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 535 : Chương 535: Chủ Thần Lực
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 536 : Chương 536: Đối kháng, lưỡng đại công ty thần!
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 537 : Chương 537: Phản phệ
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 538 : Chương 538: Trì hoãn
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 539 : Chương 539: Diệt thần chi chiến
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 540 : Chương 540: Hỗn Độn lực
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 541 : Chương 541: Chưởng Khống Giả Thần Thiên
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 542 : Chương 542: Đại Thần Thiên Giới, Băng Hủy
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 543 : Chương 543: Sắc Phong
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 544 : Chương 544: Thần Thiên đại điện
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 545 : Chương 545: Sắp diệt diệt?
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 546 : Chương 546: Trách nhiệm
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 547 : Chương 547: Mạt Long
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 548 : Chương 548: Cô Chú Nhất Trịch (Dốc Toàn Lực)
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 549 : Chương 549: Thiên Cực Hạc
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 550 : Chương 550: Diệt Lôi thần
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 551 : Chương 551: Luyện hồn
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 552 : Chương 552: Thắng lợi trở về
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 553 : Chương 553: Kiện linh bảo loại tám
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 554 : Chương 554: Mộ địa dị biến
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 555 : Chương 555: Thần Thiên sinh sống lại
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 556 : Chương 556: Bế quan lại tu luyện
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 557 : Chương 557: Thần Thiên cụt một tay
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 558 : Chương 558: Nhâm Thiên Tuyệt
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 559 : Chương 559: Thần Thiên phân chia
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 560 : Chương 560: Pháp tắc huyền ảo
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 561 : Chương 561: Dung hợp
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 562 : Chương 562: Thần Thiên Kim Phi Ngô
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 563 : Chương 563: Diệt sát
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 564 : Chương 564: Cổ Yên trở nên thần
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 565 : Chương 565: Tiêu Bất Phàm
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 566 : Chương 566: Tu Luyện
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 567 : Chương 567: Thần Thiên Bản
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 568 : Chương 568: Đoạt quyền
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 569 : Chương 569: Điều khiển nguyên vẹn tố
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 570 : Chương 570: Thực lực
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 571 : Chương 571: Phong Thần Nguyệt
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 572 : Chương 572: Nhất nhâm Thần Thiên
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 573 : Chương 573: Đột phá
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 574 : Chương 574: Tân Thần Thiên
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 575 : Chương 575: Vô danh sơn
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 576 : Chương 576: Thiên khải tứ bảo
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 577 : Chương 577: Chiến ngôi trường Thần Thiên
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 578 : Chương 578: Kịch chiến
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 579 : Chương 579: Thất khống
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 580 : Chương 580: Chí cao Thần Thiên
 • Hậu Tinh Thần Biến Hồi 581 cuối : Chương 581 (cuối): Hồi gia [Chương kết] (cuối)

Khi các bạn lần tìm tòi trên top mạng tìm kiếm google hoàn toàn có thể các bạn lần tìm tòi kể từ khoá ko vệt của Hậu Tinh Thần Biến đều được như : hau tinh anh phàn nàn bien