truyện xuyên không, nữ phụ

Trong truyện Nữ Phụ, hero chủ yếu sẽ rất cần vật lộn nhằm lần lối sống sót vô trái đất của kiệt tác với thật nhiều rào cản trở ngại. Họ cần đương đầu với tương đối nhiều thách thức và nguy khốn như tiến công nhau, tuyên chiến và cạnh tranh với những hero phụ không giống nhằm giành lấy sự sinh sống, lần cơ hội rời xa những phái mạnh chủ yếu hoặc nữ giới chủ yếu ghen tị tuông và gian ác.

Nữ Phụ Nhà Giàu Muốn Làm Gì Thì Làm Đó

Nữ Phụ Nhà Giàu Muốn Làm Gì Thì Làm Đó

7.9/10

Bạn đang xem: truyện xuyên không, nữ phụ

1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Lâm Miên Miên

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 29
Xuyên Sách Tôi Tại Nhà Nam Chính Làm Cá Mặn

Xuyên Sách Tôi Tại Nhà Nam Chính Làm Cá Mặn

7.3/10

1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Dyem

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Truyện Teen, Nữ Phụ

Chương 12
Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai hung Công Lược

Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai hung Công Lược

7.3/10

1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thiên Tuế Trản

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 29
Thập Niên 70 Vợ Cũ Pháo Hôi Của Nhà Giàu Số 1

Thập Niên 70 Vợ Cũ Pháo Hôi Của Nhà Giàu Số 1

7.4/10

11.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Vân Tiêm Nguyệt

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 50
Xuyên Thành Nữ Phụ Thanh Niên Trí Thức Thập Niên 70

Xuyên Thành Nữ Phụ Thanh Niên Trí Thức Thập Niên 70

7.5/10

12.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Bán Hạ Vi Bàn

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ

Chương 50
Nữ Phụ Chỉ Cầu Được Sống

Nữ Phụ Chỉ Cầu Được Sống

7.9/10

2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thảo Thảo

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Nữ Phụ

Chương 49
Xuyên Đến Thập Niên 70 Trêu Chọc Phó Đoàn Trường Phúc Hắc

Xuyên Đến Thập Niên 70 Trêu Chọc Phó Đoàn Trường Phúc Hắc

7/10

2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thất Nhi

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 50
Xuyên Đến 70 Ta Được Cả Nhà Bạo Sủng

Xuyên Đến 70 Ta Được Cả Nhà Bạo Sủng

7.9/10

1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giản Hoài Châu

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 50
Thập Niên 60 Nhật Ký Sinh Hoạt Của Cực Phẩm Pháo Hôi

Thập Niên 60 Nhật Ký Sinh Hoạt Của Cực Phẩm Pháo Hôi

7.7/10

1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tôn Vận Thải

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 15
Tôi Xuyên Qua Làm Nữ Phụ Pháo Hôi

Tôi Xuyên Qua Làm Nữ Phụ Pháo Hôi

7.6/10

5.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mơ @[email protected]

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Nữ Phụ

Chương 43
Ta Tại Hào Môn Dưỡng Gấu Trúc

Ta Tại Hào Môn Dưỡng Gấu Trúc

7.9/10

1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tước Minh

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 15
Mèo Béo Xuyên Thư Tới Thập Niên 80 Làm Đoàn Sủng

Mèo Béo Xuyên Thư Tới Thập Niên 80 Làm Đoàn Sủng

7.8/10

10.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tạp Tạp er / 卡卡er

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ

Chương 50
Nữ Phụ Nhà Giàu Muốn Làm Gì Thì Làm Đó

C29

Nữ Phụ Nhà Giàu Muốn Làm Gì Thì Làm Đó

7.9/10

1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Xuyên Sách Tôi Tại Nhà Nam Chính Làm Cá Mặn

C12

Xuyên Sách Tôi Tại Nhà Nam Chính Làm Cá Mặn

7.3/10

1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai hung Công Lược

C29

Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai hung Công Lược

7.3/10

1.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Xem thêm: lâm quỳnh đam mỹ

Thập Niên 70 Vợ Cũ Pháo Hôi Của Nhà Giàu Số 1

C50

Thập Niên 70 Vợ Cũ Pháo Hôi Của Nhà Giàu Số 1

7.4/10

11.7K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Xuyên Thành Nữ Phụ Thanh Niên Trí Thức Thập Niên 70

C50

Xuyên Thành Nữ Phụ Thanh Niên Trí Thức Thập Niên 70

7.5/10

12.5K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Nữ Phụ Chỉ Cầu Được Sống

C49

Nữ Phụ Chỉ Cầu Được Sống

7.9/10

2.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Xuyên Đến Thập Niên 70 Trêu Chọc Phó Đoàn Trường Phúc Hắc

C50

Xuyên Đến Thập Niên 70 Trêu Chọc Phó Đoàn Trường Phúc Hắc

7/10

2.6K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Xuyên Đến 70 Ta Được Cả Nhà Bạo Sủng

C50

Xuyên Đến 70 Ta Được Cả Nhà Bạo Sủng

7.9/10

1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Thập Niên 60 Nhật Ký Sinh Hoạt Của Cực Phẩm Pháo Hôi

C15

Thập Niên 60 Nhật Ký Sinh Hoạt Của Cực Phẩm Pháo Hôi

7.7/10

1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Tôi Xuyên Qua Làm Nữ Phụ Pháo Hôi

C43

Tôi Xuyên Qua Làm Nữ Phụ Pháo Hôi

7.6/10

5.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Ta Tại Hào Môn Dưỡng Gấu Trúc

C15

Ta Tại Hào Môn Dưỡng Gấu Trúc

7.9/10

1.5K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Mèo Béo Xuyên Thư Tới Thập Niên 80 Làm Đoàn Sủng

C50

Mèo Béo Xuyên Thư Tới Thập Niên 80 Làm Đoàn Sủng

7.8/10

10.8K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Nữ Phụ Nhà Giàu Muốn Làm Gì Thì Làm Đó

7.9/10

Xuyên Sách Tôi Tại Nhà Nam Chính Làm Cá Mặn

7.3/10

Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai hung Công Lược

7.3/10

Thập Niên 70 Vợ Cũ Pháo Hôi Của Nhà Giàu Số 1

7.4/10

Xuyên Thành Nữ Phụ Thanh Niên Trí Thức Thập Niên 70

7.5/10

Nữ Phụ Chỉ Cầu Được Sống

7.9/10

Xuyên Đến Thập Niên 70 Trêu Chọc Phó Đoàn Trường Phúc Hắc

7/10

Xuyên Đến 70 Ta Được Cả Nhà Bạo Sủng

7.9/10

Thập Niên 60 Nhật Ký Sinh Hoạt Của Cực Phẩm Pháo Hôi

7.7/10

Tôi Xuyên Qua Làm Nữ Phụ Pháo Hôi

7.6/10

Mèo Béo Xuyên Thư Tới Thập Niên 80 Làm Đoàn Sủng

7.8/10