tụng chú đại bi tại gia

Chú Đại Bi là thần chú tự Quán Thế Âm Bồ Tát phát biểu bên trên pháp hội của Phật Thích Ca Mâu Ni. Chú Đại Bi hoàn toàn có thể tẩy trừ phiền óc và nghiệp chướng của bọn chúng sinh.

Bạn đang xem: tụng chú đại bi tại gia

 >>Kiến thức

I. Trước không còn chúng ta nên thanh tịnh điểm thân thiện, tắm gội thật sạch sẽ, đem ăn mặc quần áo Gọn gàng thật sạch sẽ.Quý Khách lựa chọn một điểm yên lặng tĩnh, quang quẻ, thật sạch sẽ khiến cho chúng ta cảm nhận thấy thoải mãi dễ chịu và thoải mái.

Bạn hoàn toàn có thể đối trước bàn thờ cúng Phật hoặc đối trước hình ảnh Phật hoặc đối trước tượng Phật… Một tấm hình nhỏ xíu đem hình Đức Phật cũng đầy đủ rồi.

chu-dai-bi-tieng-viet-21-bien-th

II. Đảnh lễ tam bảo, Quán Thế Âm Bồ Tát rồi bọn chúng sinh (Quỳ lạy).Con nài kính cẩn đảnh lễ Chư Phật chục phương (1 lạy).

Con nài kính cẩn đảnh lễ Pháp chục phương (1 lạy).

Con nài kính cẩn đảnh lễ những vị Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác nằm trong Tăng sư và những vị bám theo học tập đạo Phật (1 lạy).

Con nài kính cẩn đảnh lễ toàn bộ những vị bọn chúng sinh không giống (1 lạy) ngóng những vị nằm trong tôi tu tập luyện đoạn trừ không còn phiền óc, cực nhức tuy nhiên sớm an nhàn tự động bên trên.

Rồi phân phát nguyện sau đây:

Nam tế bào đại bi Quán Thế Âm, nguyện con cái mau biết toàn bộ pháp.

 Nam tế bào đại bi Quán Thế Âm, nguyện con cái sớm được đôi mắt trí huệ.

Nam tế bào đại bi Quán Thế Âm, nguyện con cái mau phỏng những bọn chúng sinh.

Nam tế bào đại bi Quán Thế Âm, nguyện con cái sớm được phương tiện đi lại khéo.

Nam tế bào đại bi Quán Thế Âm, nguyện con cái mau lên thuyền chén bát nhã.

Nam tế bào đại bi Quán Thế Âm, nguyện con cái sớm được qua loa biển lớn cực.

Nam tế bào đại bi Quán Thế Âm, nguyện con cái mau được đạo giới ấn định.

Nam tế bào đại bi Quán Thế Âm, nguyện con cái sớm lên non Niết Án Thư .

Nam tế bào đại bi Quán Thế Âm, nguyện con cái mau về mái ấm vô vi.

Nam tế bào đại bi Quán Thế Âm, nguyện con cái sớm đồng thân thiện pháp tánh.

Nếu con cái khuynh hướng về điểm non đao, non đao tức thời ngay lập tức sụp sụp.

Nếu con cái khuynh hướng về lửa, nước sôi, nước sôi, lửa cháy tự động thô tắt.

Nếu con cái khuynh hướng về cõi địa ngục, địa ngục ngay lập tức mau tự động chi phí khử.

Nếu con cái khuynh hướng về loại ngạ quỷ, Ngạ quỷ ngay lập tức được tự động no đầy đủ.

Xem thêm: kiem tien voi clixsense huong dan kiem tien online voi clixsense

Nếu con cái khuynh hướng về bọn chúng Tu La, Tu la tâm ác tự động điều phục.

Nếu con cái khuynh hướng về những súc sinh, súc sinh tự động được trí huệ rộng lớn.

Kế cho tới lại xưng niệm thương hiệu Phật A Di Đà.

Nam Mô A Di Đà Phật (21 lần).

tri-niem-chu-dai-bi-dung-cach-511x383-1501

Rồi Lúc tụng Chú Đại Bi thì tâm luôn luôn nghĩ về về một điều gì đó:

Có thể là mắc bệnh điểm thân thiện tuy nhiên tưởng tượng đang rất được chữa trị bệnh dịch.

Có thể là cực điểm những người dân thân thiện tuy nhiên tưởng tượng đi ra đang được phát âm tụng ngay lập tức họ

Có thể là khởi lòng thương sót những loài vật chuẩn bị bị mang theo giết thịt thịt tuy nhiên tưởng tượng kề bên bọn chúng phát âm tụng mang đến bọn chúng nghe.

Có thể là khởi lòng thương sót bọn chúng sinh đang được đọa hành hạ ở những cõi Địa ngục, Ngã quỷ… tuy nhiên tưởng tượng với thân thiện chỉnh tề to lớn với độ sáng kể từ bi soi cho tới thân thiện bọn họ tuy nhiên phát âm tụng Chú Đại Bi nhằm phỏng bay bọn họ.

Có thể thấy thân phụ u, các cụ người thân trong gia đình già nua yếu đuối tuy nhiên tụng Chú Đại Bi sinh sống khỏe khoắn, cút nhẹ dịu.

Có thể thấy những người dân thân thiện hoặc thực hiện những việc bất thiện tuy nhiên tụng Chú Đại Bi nhằm bọn họ hoàn toàn có thể tỉnh ngộ đem cơ duyên được học tập đạo Phật.

chu-dai-bi-1500

III. Chú Đại Bi

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn, vô quan ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.

Nam tế bào hắc đi ra đát mãng cầu nhiều đi ra dạ domain authority.

Nam tế bào a rị domain authority bà lô yết đế, thước chén bát đi ra domain authority, người thương đề tát đỏa bà domain authority, quái ha tát đỏa bà domain authority, quái ha mũ chào mào ni ca domain authority. Án tát bàn đi ra trừng trị duệ, số đát mãng cầu đát lan.

Nam tế bào vớ kiết lật đỏa, hắn mông a rị domain authority, bà lô kiết đế, thất Phật đi ra lăng đà bà.

Nam tế bào mãng cầu đi ra cẩn trì hê rị, quái ha bàn nhiều tụt xuống mế, tát bà a buông tha đậu du vì chưng, a thệ dựng, tát bà tát nhiều, mãng cầu quái bà già nua, quái trừng trị đạt đậu, đát điệt buông tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca đi ra đế, di hê rị, quái ha người thương đề tát đỏa, tát bà tát bà, quái đi ra quái đi ra, quái hê quái hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông phỏng lô phỏng lô, trừng trị xà domain authority đế, quái ha trừng trị xà domain authority đế, đà đi ra đà đi ra, địa rị ni, thất Phật đi ra domain authority, dá đi ra dá đi ra. Mạ mạ trừng trị quái đi ra, mục đế lệ, hắn hê di hê, thất mãng cầu thất mãng cầu, a đi ra sâm Phật đi ra xá lợi, trừng trị tụt xuống trừng trị sâm, Phật đi ra xá domain authority, hô lô hô lô, quái đi ra hô lô hô lô hê rị, tớ đi ra tớ đi ra, vớ rị vớ rị, tô rô tô rô, người thương đề dạ, người thương đề dạ, người thương đà dạ, người thương đà dạ, di đế rị dạ mãng cầu đi ra cẩn trì địa rị sắc ni mãng cầu, tía dạ quái mãng cầu, tớ bà ha. Tất đà dạ, tớ bà ha. Ma ha vớ đà dạ, tớ bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn đi ra dạ, tớ bà ha. Na đi ra cẩn trì, tớ bà ha. Ma đi ra mãng cầu đi ra, tớ bà ha. Tất đi ra tăng a mục khê domain authority, tớ bà ha. Ta bà quái ha, a vớ đà dạ, tớ bà ha. Giả kiết đi ra a vớ đà dạ, tớ bà ha. Ba đà quái yết vớ đà dạ, tớ bà ha. Na đi ra cẩn trì bàn đà đi ra dạ, tớ bà ha. Ma bà lị thắng yết đi ra dạ, tớ bà ha.

Nam tế bào hắc đi ra đát mãng cầu, nhiều đi ra dạ domain authority.

Nam tế bào a rị domain authority, bà lô yết đế, thước bàng đi ra dạ, tớ bà ha.

Án, vớ năng lượng điện đô, mạn nhiều đi ra, bạt đà dạ tớ bà ha. (3 lần)

Nam tế bào Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật. (3 lần)

Xem thêm: thoi gian luoc trung vit lon 1688931023