xuyên nhanh nữ phụ bình tĩnh một chút

 • Reads 41,143
 • Votes 4,721
 • Parts 91

Ongoing, First published Jun 16, 2023

Bạn đang xem: xuyên nhanh nữ phụ bình tĩnh một chút

Table of contents

 • Chương 1944-1945: Cô gái thất lạc cút độ sáng (1-2)

  Fri, Jun 16, 2023

 • Chương 1946-1947: Cô gái thất lạc cút độ sáng (3-4)

  Fri, Jun 16, 2023

 • Chương 1948-1949: Cô gái thất lạc cút độ sáng (5-6)

  Sat, Jun 17, 2023

 • Chương 1950-1951: Cô gái thất lạc cút độ sáng (7-8)

  Sat, Jun 17, 2023

 • Chương 1952-1953: Cô gái thất lạc cút độ sáng (9-10)

  Sun, Jun 18, 2023

 • Chương 1954-1955: Cô gái thất lạc cút độ sáng (11-12)

  Sun, Jun 18, 2023

 • Chương 1956-1957: Cô gái thất lạc cút độ sáng (13-14)

  Mon, Jun 19, 2023

 • Chương 1958-1959: Cô gái thất lạc cút độ sáng (15-16)

  Mon, Jun 19, 2023

 • Chương 1960-1961: Cô gái thất lạc cút độ sáng (17-18)

  Tue, Jun đôi mươi, 2023

 • Chương 1962-1963: Cô gái thất lạc cút độ sáng (19-20)

  Tue, Jun đôi mươi, 2023

 • Chương 1964-1965: Cô gái thất lạc cút độ sáng (21-22)

  Tue, Jun đôi mươi, 2023

 • Chương 1966-1967: Cô gái thất lạc cút độ sáng (23-24)

  Wed, Jun 21, 2023

 • Chương 1968-1969: Cô gái thất lạc cút độ sáng (25-26)

  Thu, Jun 22, 2023

 • Chương 1970-1971: Cô gái thất lạc cút độ sáng (27-28)

  Fri, Jun 23, 2023

 • Chương 1972-1973: Cô gái thất lạc cút độ sáng (29-30)

  Sat, Jun 24, 2023

 • Chương 1974-1975: Cô gái thất lạc cút độ sáng (31-32)

  Sun, Jun 25, 2023

 • Chương 1976-1977: Cô gái thất lạc cút độ sáng (33-34)

  Mon, Jun 26, 2023

 • Chương 1978-1979: Cô gái thất lạc cút độ sáng (35-36)

  Tue, Jun 27, 2023

 • Chương 1980-1981: Cô gái thất lạc cút độ sáng (37-38)

  Wed, Jun 28, 2023

 • Chương 1982-1983: Cô gái thất lạc cút độ sáng (39-40)

  Thu, Jun 29, 2023

 • Chương 1984-1985: Cô gái thất lạc cút độ sáng (41-42)

  Fri, Jun 30, 2023

 • Chương 1986-1987: Cô gái thất lạc cút độ sáng (43-44)

  Sat, Jul 1, 2023

 • Chương 1988-1989: Cô gái thất lạc cút độ sáng (45-46)

  Sun, Jul 2, 2023

 • Chương 1990-1991: Cô gái thất lạc cút độ sáng (47-48)

  Mon, Jul 3, 2023

 • Chương 1992-1993: Cô gái thất lạc cút độ sáng (49-50)

  Tue, Jul 4, 2023

 • Chương 1994-1995: Cô gái thất lạc cút độ sáng (51-52)

  Wed, Jul 5, 2023

 • Chương 1996-1997: Cô gái thất lạc cút độ sáng (53-54)

  Thu, Jul 6, 2023

 • Chương 1998-1999: Cô gái thất lạc cút độ sáng (55-56)

  Fri, Jul 7, 2023

 • Chương 2000-2001: Cô gái thất lạc cút độ sáng (57-58)

  Sat, Jul 8, 2023

 • Chương 2002-2003: Cô gái thất lạc cút độ sáng (59-60)

  Sun, Jul 9, 2023

 • Chương 2004-2005: Cô gái thất lạc cút độ sáng (61-62)

  Mon, Jul 10, 2023

 • Chương 2006-2007: Cô gái thất lạc cút độ sáng (63-64)

  Tue, Jul 11, 2023

 • Chương 2008-2009: Cô gái thất lạc cút độ sáng (65-66)

  Wed, Jul 12, 2023

 • Chương 2010-2011: Cô gái thất lạc cút độ sáng (67-68)

  Thu, Jul 13, 2023

 • Chương 2012-2013: Cô gái thất lạc cút độ sáng (69-70)

  Fri, Jul 14, 2023

 • Chương 2014-2015: Cô gái thất lạc cút độ sáng (71-72)

  Sat, Jul 15, 2023

 • Chương 2016-2017: Cô gái thất lạc cút độ sáng (73-74)

  Sun, Jul 16, 2023

 • Chương 2018-2019: Cô gái thất lạc cút độ sáng (75-76)

  Mon, Jul 17, 2023

 • Chương 2020-2021: Cô gái thất lạc cút độ sáng (77-78)

  Tue, Jul 18, 2023

 • Chương 2022-2023: Cô gái thất lạc cút độ sáng (79-80)

  Wed, Jul 19, 2023

 • Chương 2024-2025: Cô gái thất lạc cút độ sáng (81-82)

  Thu, Jul đôi mươi, 2023

 • Chương 2026-2027: Cô gái thất lạc cút độ sáng (83-84)

  Fri, Jul 21, 2023

 • Chương 2028-2029: Cô gái thất lạc cút độ sáng (85-86)

  Sat, Jul 22, 2023

 • Chương 2030-2031: Cô gái thất lạc cút độ sáng (87-88)

  Sun, Jul 23, 2023

 • Chương 2032-2033: Cô gái thất lạc cút độ sáng (89-90)

  Mon, Jul 24, 2023

  Xem thêm: cuu tinh ba the quyet

 • Chương 2034-2035: Cô gái thất lạc cút độ sáng (91-92)

  Tue, Jul 25, 2023

 • Chương 2036-2037: Cô gái thất lạc cút độ sáng (93-94)

  Wed, Jul 26, 2023

 • Chương 2038-2039: Cô gái thất lạc cút độ sáng (95-96)

  Thu, Jul 27, 2023

 • Chương 2040-2041: Cô gái thất lạc cút độ sáng (97-98)

  Fri, Jul 28, 2023

 • Chương 2042-2043: Cô gái thất lạc cút độ sáng (99-100)

  Sat, Jul 29, 2023

 • Chương 2044-2045: Cô gái thất lạc cút độ sáng (101-102)

  Sun, Jul 30, 2023

 • Chương 2046-2047: Cô gái thất lạc cút độ sáng (103-104)

  Mon, Jul 31, 2023

 • Chương 2048-2049: Cô gái thất lạc cút độ sáng (105-106)

  Tue, Aug 1, 2023

 • Chương 2050-2051: Cô gái thất lạc cút độ sáng (107-108)

  Wed, Aug 2, 2023

 • Chương 2052-2053: Cô gái thất lạc cút độ sáng (109-Hết) + Thông báo

  Thu, Aug 3, 2023

 • Chương 2054-2055: Nữ phụ nhập truyện phái mạnh chủ yếu (1-2)

  Mon, Aug 14, 2023

 • Chương 2056-2057: Nữ phụ nhập truyện phái mạnh chủ yếu (3-4)

  Wed, Aug 16, 2023

 • Chương 2058-2059: Nữ phụ nhập truyện phái mạnh chủ yếu (5-6)

  Fri, Aug 18, 2023

 • Chương 2061-2062: Nữ phụ nhập truyện phái mạnh chủ yếu (7-8)

  Mon, Aug 21, 2023

 • Chương 2062-2063: Nữ phụ nhập truyện phái mạnh chủ yếu (9-10)

  Wed, Aug 23, 2023

 • Chương 2064-2065: Nữ phụ nhập truyện phái mạnh chủ yếu (11-12)

  Fri, Aug 25, 2023

 • Chương 2066-2067: Nữ phụ nhập truyện phái mạnh chủ yếu (13-14)

  Mon, Aug 28, 2023

 • Chương 2068-2069: Nữ phụ nhập truyện phái mạnh chủ yếu (15-16)

  Wed, Aug 30, 2023

 • Chương 2070-2071: Nữ phụ nhập truyện phái mạnh chủ yếu (17-18)

  Fri, Sep 1, 2023

 • Chương 2072-2073: Nữ phụ nhập truyện phái mạnh chủ yếu (19-20)

  Sat, Sep 2, 2023

 • Chương 2074-2075: Nữ phụ nhập truyện phái mạnh chủ yếu (21-22)

  Mon, Sep 4, 2023

 • Chương 2076-2077: Nữ phụ nhập truyện phái mạnh chủ yếu (23-24)

  Tue, Sep 5, 2023

 • Chương 2078-2079: Nữ phụ nhập truyện phái mạnh chủ yếu (25-26)

  Wed, Sep 6, 2023

 • Chương 2080-2081: Nữ phụ nhập truyện phái mạnh chủ yếu (27-28)

  Fri, Sep 8, 2023

 • Chương 2082-2083: Nữ phụ nhập truyện phái mạnh chủ yếu (29-30)

  Mon, Sep 11, 2023

 • Chương 2084-2085: Nữ phụ nhập truyện phái mạnh chủ yếu (31-32)

  Wed, Sep 13, 2023

 • Chương 2086-2087: Nữ phụ nhập truyện phái mạnh chủ yếu (33-34)

  Fri, Sep 15, 2023

 • Chương 2088-2089: Nữ phụ nhập truyện phái mạnh chủ yếu (35-36)

  Mon, Sep 25, 2023

 • Chương 2090-2091: Nữ phụ nhập truyện phái mạnh chủ yếu (37-38)

  Fri, Sep 29, 2023

 • Chương 2092-2093: Nữ phụ nhập truyện phái mạnh chủ yếu (39-40)

  Sat, Sep 30, 2023

 • Chương 2094-2095: Nữ phụ nhập truyện phái mạnh chủ yếu (41-42)

  Wed, Oct 4, 2023

 • Chương 2096-2097: Nữ phụ nhập truyện phái mạnh chủ yếu (43-44)

  Fri, Oct 6, 2023

 • Chương 2098-2099: Nữ phụ nhập truyện phái mạnh chủ yếu (45-46)

  Wed, Oct 11, 2023

 • Chương 2100-2101: Nữ phụ nhập truyện phái mạnh chủ yếu (47-48)

  Fri, Oct 27, 2023

 • Chương 2102-2103: Nữ phụ nhập truyện phái mạnh chủ yếu (49-50)

  Mon, Oct 30, 2023

 • Chương 2104-2105: Nữ phụ nhập truyện phái mạnh chủ yếu (51-52)

  Wed, Nov 1, 2023

 • Chương 2106-2107: Nữ phụ nhập truyện phái mạnh chủ yếu (53-54)

  Sat, Nov 4, 2023

 • Chương 2108-2109: Nữ phụ nhập truyện phái mạnh chủ yếu (55-56)

  Mon, Nov 6, 2023

 • Chương 2110-2111: Nữ phụ nhập truyện phái mạnh chủ yếu (57-58)

  Tue, Nov 14, 2023

 • Chương 2112-2113: Nữ phụ nhập truyện phái mạnh chủ yếu (59-60)

  Tue, Nov 14, 2023

 • Chương 2114-2115: Nữ phụ nhập truyện phái mạnh chủ yếu (61-62)

  Tue, Nov 14, 2023

 • Chương 2116-2117: Nữ phụ nhập truyện phái mạnh chủ yếu (63-64)

  Sun, Nov 26, 2023

 • Chương 2118-2119: Nữ phụ nhập truyện phái mạnh chủ yếu (65-66)

  Tue, Nov 28, 2023

 • Chương 2120-2121: Nữ phụ nhập truyện phái mạnh chủ yếu (67-68)

  Sun, Dec 3, 2023

 • Chương 2122-2123: Nữ phụ nhập truyện phái mạnh chủ yếu (69-70)

  Wed, Dec 13, 2023

  Xem thêm: đại tướng quân truyện

 • Chương 2124-2126: Nữ phụ nhập truyện phái mạnh chủ yếu (71-Hết)

  Tue, Jan 2, 2024

Tên gốc: 快穿女配冷静点
  Hán Việt: Khoái xuyên nữ giới phối lãnh tĩnh điểm
  Tác giả: Đỗ Liễu Liễu
  Trans: Minh Nguyệt
  Beta: Beltious Soulia/Dã Linh
  Nguồn: 69shu.com, wikidich; cocomanga, Ngôn Phong Comics (ảnh)
  
  Giới thiệu: 
  Cô vốn liếng đơn giản nữ giới phụ, từng loại kết của cô ý đều thê thê thảm thảm. Sau này mới mẻ tỉnh ngộ đã biết thành trói buộc với cùng 1 khối hệ thống thiểu năng trí tuệ. Đã ko vạc tiến thưởng tân thủ thì thôi, tiến thưởng cho tất cả những người đùa nhiều năm cũng không tồn tại, biểu dương thưởng khi trọng trách hoàn thiện lại càng không tồn tại. Cô ra quyết định làm reo, ko thực hiện. 
  Hệ thống: Cảnh cáo! Xin cô thao tác làm việc trang nghiêm, ko thì có khả năng sẽ bị xóa khỏi.
  Đường Quả: Mơ cút.
  Hệ thống: Kí công ty, cầu nài cô, chớ bắt nạt phái mạnh nữ giới chủ yếu nữa.
  Đường Quả: Không sở hữu kĩ năng.
  Hệ thống: Kí công ty đo lường đùa lỗi trái đất này thế nào là, cầu chiếu cố ạ.
  Đường Quả: cũng có thể chiếu cố. Nhưng mi cần thời gian nhanh thám thính vấn đề của hắn cho tới tớ.
  Hệ thống: Được được được... Sẽ sở hữu nhanh! Kí công ty, hóng một tí nhé.
  [nữ cường, 1vs1]
  Tag: sủng, phúc hắc, khối hệ thống, nhiều ngày sinh tình
  ___
  Đọc những quyển trước tại: 
  wattpad.com/user/BeltiousSoulia (Quyển 1 - Quyển 4)
  https://ngonngu.edu.vn/user/pthao200620 (Quyển 5, Quyển 6)

#36nữcường